zakup logo2

 

 

W województwie łódzkim  obecnie czternaście  podmiotów posiada Certyfikat Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”:

 

 

Fundacja R Fundacja Rodzice Przyszłości z siedzibą w Łodzi, Kopernika 67/69 lok. 14, 90-553,

                                             na prowadzenie strony internetowej www.wiedza.rodziceprzyszlosci.pl oraz www.eko.rodziceprzyszlości.pl 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

logo tpnZakład Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia”prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych  z siedzibą w Łodzi                                                    Krawiecka abc, 91-836 Łódź

                                                     na  usługi cateringowe

                                                     na usługi gastronomiczne.

 wieruszówZakład Aktywności Zawodowej w Wieruszowie prowadzony przez Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”  z siedzibą w Wieruszowie, ul. Marianów 7, 

                          98-400 Wieruszów

                          na produkt: donice obrazujące zabudowę regionu.

 

 

filc      ZAZ Caritas Archidiecezji Łódzkiej, M. Gogola 12, 92-513, Łódź,

                                                     na produkty z filcu,

                                                     usługi: projektowanie graficzne, usługi poligraficzne, cięcia i grawerowania laserem, karty i druki okolicznościowe, ręczne konfekcjonowanie”.

 

nadzieja Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca”, Rawa Mazowiecka, ul. Katowicka 24E, 96-200,

                                                      na usługi: ogólnobudowlane: usługi budowlane, prace remontowe, wykończeniowe, usługi elektryczno-hydrauliczne,

                                                      na usługi związane z wyżywieniem w szkołach podstawowych w gminie Biała Rawska,

                                                      na usługi sprzątające budynki i tereny zielone, porządkowe, segregowanie materiałów, usługi związane z gospodarką odpadami.

 

 

logo zaz Zakład Aktywności Zawodowej Rawsko-Bialskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i Praca, Rawa Mazowiecka, ul. Katowicka 24E, 96-200,

                                                                          na usługę produkcja pozostałych wyrobów z drewna,

                                                                          na usługę produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania.

 

 

logo zofiowka Fundacja Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Piękny Świat” Zofiówka, Stanisławowska 2, 95-080, Tuszyn,

                                                         na usługę działalność wspomagająca edukację,

                                                         na usługę  hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

                                                         na usługę restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Stowarzyszenie opiekunów i rodziców osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych "Koniczynka", ul Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko,

                                                             na usługi rehabilitacyjne 

                                                            na usługę udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prawnej i medycznej

 

LogoOstojaSmall Fundacja "Ostoja" im.Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna, ul.Westerplatte 2, 26-300 Opoczno,

                                                    na wyroby garmażeryjne,

                                                    na usługi cateringowe

 

Zapraszamy do składania wniosków www.es.rcpslodz.pl zakładka Zakup Prospołeczny.

zakup pro logo 300x171

 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprasza podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa łódzkiego, do składania wniosków o przyznanie certyfikatu Znaku Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”.

 
Przyznanie znaku to wynik dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego.

Nadanie znaku promocyjnego nastąpi na podstawie rekomendacji przedstawicieli Kapituły Certyfikującej Województwa Łódzkiego.

 

ZASADY UDZIELANIA I WERYFIKACJI

 

O prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w Zasadach przyznawania Znaku Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” <- kliknij i pobierz

Zasady weryfikacji PES <- kliknij i pobierz

Przyznanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.

 

WNIOSEK I ANKIETA

Wniosek o certyfikację <- kliknij i pobierz

Ankieta PES  <- kliknij i pobierz

 

Wniosek oraz ankietę o przyznanie Znaku można składać w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej (Łódź, ul. Snycerska 8), osobiście lub pocztą.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 42 203 48 27, 42 203 48 28.