zakup logo2

W regionie łódzkim w 2018 r. dziewięć podmiotów posiada Certyfikat Znaku „Zakup Prospołeczny”:

 

Fundacja R  

1. Fundacja Rodzice Przyszłości z siedzibą w Łodzi,Kopernika 67/69 lok. 14, 90-553,

na prowadzenie strony internetowej www.wiedza.rodziceprzyszlosci.pl oraz www.eko.rodziceprzyszlości.pl 

 

logo tpn

2. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych Zakład Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia” z siedzibą w Łodzi, ul. Krawiecka 10 abc, 91-836,

na  usługi cateringowe

na usługi gastronomiczne.

 

wieruszów

3. Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” Zakład Aktywności Zawodowej w Wieruszowie z siedzibą w Wieruszowie, ul. Marianów 7, 98-400,

na produkt: donice obrazujące zabudowę regionu.

 

 

filc

 

4. ZAZ Caritas Archidiecezji Łódzkiej, M. Gogola 12, 92-513, Łódź,

na produkty z filcu,

usługi: projektowanie graficzne, usługi poligraficzne, cięcia i grawerowania laserem, karty i druki okolicznościowe, ręczne konfekcjonowanie”.

 

nadzieja

 

5. Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca”, Rawa Mazowiecka, ul. Katowicka 24E, 96-200,

na usługi: ogólnobudowlane: usługi budowlane, prace remontowe, wykończeniowe, usługi elektryczno-hydrauliczne,

na usługi związane z wyżywieniem w szkołach podstawowych w gminie Biała Rawska,

na usługi sprzątające budynki i tereny zielone, porządkowe, segregowanie materiałów, usługi związane z gospodarką odpadami.

 

logo zaz

6. Zakład Aktywności Zawodowej Rawsko-Bialskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i Praca, Rawa Mazowiecka, ul. Katowicka 24E, 96-200,

na usługę produkcja pozostałych wyrobów z drewna,

na usługę produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania.

 

logo zofiowka

7. Fundacja Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Piękny Świat” Zofiówka, Stanisławowska 2, 95-080, Tuszyn,

na usługę działalność wspomagająca edukację,

na usługę  hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

na usługę restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

 

Stowarzyszenie opiekunów i rodziców osób niepełnosprawnych

8. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych "Koniczynka", ul Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko,

na usługi rehabilitacyjne 

na usługę udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prawnej i medycznej

 

 

 

LogoOstojaSmall

 

9. Fundacja "Ostoja" im.Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna, ul.Westerplatte 2, 26-300 Opoczno,

na wyroby garmażeryjne,

na usługi cateringowe

 

Zapraszamy do składania wniosków www.es.rcpslodz.pl zakładka Zakup Prospołeczny.

zakup pro logo 300x171

 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprasza podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa łódzkiego, do składania wniosków o przyznanie certyfikatu Znaku Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”.

 
Przyznanie znaku to wynik dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego.

Nadanie znaku promocyjnego nastąpi na podstawie rekomendacji przedstawicieli Kapituły Certyfikującej Województwa Łódzkiego.

 

ZASADY UDZIELANIA I WERYFIKACJI

 

O prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w Zasadach przyznawania Znaku Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” <- kliknij i pobierz

Zasady weryfikacji PES <- kliknij i pobierz

Przyznanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.

 

WNIOSEK I ANKIETA

Wniosek o certyfikację <- kliknij i pobierz

Ankieta PES  <- kliknij i pobierz

 

Wniosek oraz ankietę o przyznanie Znaku można składać w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej (Łódź, ul. Snycerska 8), osobiście lub pocztą.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 42 203 48 27, 42 203 48 28.