naj info

 W dniu 14 czerwca 2019 roku w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, odbył sie warsztat dla przedstawicieli i pracowników Ośrodków Wsparcia  Ekonomii Społecznej z terenu województwa łódzkiego pn. "Vat w dotacjach na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach".

W dnaj infoniu 7 czerwca 2019 roku odbyło się spotkanie zespołu interdyscyplinarnego Biznes - Nauka-Przedsiębiorstwa Społeczne, działającego przy Regionalnym Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim.

Spotkanie było okazją do podsumowania wizyty studyjnej w Stowarzyszeniu Integracyjnym „Klub Otwartych Serc” i uruchomionych przez Stowarzyszenie inicjatywach w Wieruszowie, która miała miejsce 16 kwietnia 2019 roku.

 

naj infoW dniu 13 czerwca w siedzibie Fundacji Rozwoju Dzieci i Młodzieży Piękny Świat-Przystanek Zofiówka odbyło się spotkanie subregionalne połączone z Forum Liderów Ekonomii Społecznej pn.„Solidarny świat- wsparcia samorządów i organizacji pozarządowych w procesie reintegracji społecznej”.

Snaj infopółdzielnia Socjalna DALBA z Pucka wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego rozpoczyna budowę pierwszej w Polsce społecznej sieci franczyzowej. Jest to odpowiedź na potrzebę rozwijania sektora ekonomii społecznej, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka, związanego z uruchamianiem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Obecnie trwa rekrutacja podmiotów zainteresowanych uruchomieniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, z wykorzystaniem opracowanego modelu franczyzy społecznej Pubu Spółdzielczego.

naj infoSerdecznie zapraszamy na jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie ekonomii społecznej. 5 i 6 czerwca 2019 r. w Centrum Sztuki FORT Sokolnickiego przy ul. Stefana Czarnieckiego 51 w Warszawie odbędzie się III Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej (OFESiS).

Jest to forum wymiany doświadczeń i praktyk, dzielenia się wiedzą i pomysłami, cyklicznie gromadzące ludzi związanych z sektorem ekonomii społecznej i solidarnej. To także możliwość szerokich konsultacji rozwiązań przygotowywanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pełni rolę koordynatora polityk publicznych w tym obszarze.

naj infoW dniu 6 maja br. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej
w Łodzi, przy ul. Snycerskiej 8 odbyło się w ramach sieciowania OWES, spotkanie na temat wzmocnienia roli przedsiębiorstw społecznych na forum Unii Europejskiej.