maly warsztat 156505429 2122006241210560 8586246336079200256 n 2 1

W dniach 4 i 5 kwietnia br. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, przy ul. Snycerskiej 8 odbył się warsztat dla pracowników podmiotów reintegracyjnych. „Odbuduj most do wewnętrznej motywacji” na temat metod radzenia sobie z wypaleniem zawodowym, pracy nad wewnętrznym zaangażowaniem czy wspierania innych w odbudowywaniu zaangażowania. Podczas warsztatu wykorzystano wiele aktywnych metod szkoleniowych takich jak: mini wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami z elementem dyskusji z uczestnikami, burze mózgów, praca w parach i trójkach, ćwiczenia indywidualne. Uczestnicy otrzymali skrypt oraz zestaw zadań wdrożeniowych, pozwalających na skuteczne wykorzystanie nowych umiejętności w środowisku pracy.

naj infoKomisja Europejska zaprasza do składania wniosków w konkursie pn. Zmniejszenie bezrobocia wśród młodzieży: tworzenie spółdzielni w celu poszerzenia możliwości podjęcia pracy w UE. Termin składania wniosków upływa 25 czerwca 2019 r.

Projekty wyłonione w ramach niniejszego konkursu będą mieć na celu wsparcie rozwoju spółdzielni i promowanie ich wizerunku wśród młodych ludzi. Komisja chce wspierać innowacyjne, ponadnarodowe projekty, które wypracują skuteczne rozwiązania w obszarach:

naj infoW ogólnopolskim badaniu na temat losów osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy (przeprowadzonym przez Fundację Aktywizacja) wzięły udział 564 osoby.

Jest to pierwsze na taką skalę badanie w tym obszarze, przeprowadzone przez organizację pozarządową.

Z raportu wynika, że 72% zatrudnionych pracowników z niepełnosprawnościami utrzymuje zatrudnienie powyżej 6 miesięcy, a 80% jest zadowolonych ze swojej pracy.

Raport pokazuje, że organizacje pozarządowe są ważnym źródłem wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, które poszukują pracy lub chcą powrócić na rynek pracy. Doskonała znajomość środowiska oraz specyfiki pracy, a także elastyczność w kształtowaniu wsparcia poprzez zindywidualizowany dobór działań do potrzeb danej osoby, to główne cechy wyróżniające organizacje pozarządowe na tle innych podmiotów zajmujących się rynkiem pracy.

naj infoNa stronie internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Bibliotece Ekonomii Społecznej i Solidarnej, ukazały się Rekomendacje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne to jeden z najistotniejszych instrumentów kreowania polityk publicznych opartych o zasadę zrównoważonego rozwoju, zarazem instrument bardzo potrzebny w obszarze włączania osób wykluczonych społecznie w działania ekonomii społecznej.

Renaj infogionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprasza przedstawicieli ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, zainteresowanych utworzeniem Centrum Integracji Społecznej na spotkanie na temat metod finansowania działalności CIS.

Gościem spotkania będzie Michał Stańczyk, prowadzący Centrum Integracji Społecznej w Łodzi, który podzieli się wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu CISu.

Spotkanie odbędzie się dnia 10 kwietnia br. w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, przy ul. Snycerskiej 8, w godzinach 9.oo – 11.oo.

naj infoDepartament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym realizuje projekt
pn. „Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej” (działanie 2.9 PO WER pn. „Rozwój ekonomii społecznej”).

Celem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu monitorowania sektora ekonomii społecznej.

W ostatnim czasie zostały opublikowane badania statystyczne w obszarze monitorowania ekonomii społecznej za rok 2017.