naj infoW dniu 4 listopada 2019 roku odbyło się spotkanie zespołu interdyscyplinarnego ds. współpracy sektora biznesu, przedstawicieli nauki z podmiotami ekonomii społecznej, działającego przy Regionalnym Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie łódzkim.

naj info4 listopada br. w Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, odbyło się pierwsze spotkanie Łódzkiego Forum WTZ w ramach budowania regionalnej sieci warsztatów terapii zajęciowej. Z całego województwa przybyło aż 32 przedstawicieli z 29 warsztatów. Podczas spotkania zaprezentowano i omówiono:

Wnaj info dniu 29 października 2019 roku odbyło się sieciowanie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa łódzkiego.W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele trzech Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (Centrum OPUS, INSPRO, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA-TY-MY) oraz przedstawiciele RCPS w Łodzi.

 zakup pro logo 300x171Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa łódzkiego, do składania wniosków o  certyfikację  Znakiem Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” na rok 2019.

Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny” to system certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej  ich produktów i usług, dzięki któremu podmioty te zyskują dodatkowe narzędzie budowania swojego wizerunku. Celem jego jest zwiększenie konkurencyjności i poprawy kondycji PES na rynku poprzez możliwość oznaczania nim towarów i usług ekonomii społecznej, konsument może więc świadomie decydować o wyborze produktu, jednocześnie wspierając rozwój przedsiębiorczości społecznej.

naj infoW poniedziałek 30 września br. w siedzibie Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyło się spotkanie podmiotów reintegracyjnych, w ramach regionalnej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym.

            Uczestnikom spotkania przedstawiona została nowa perspektywa finansowa EFS+, którą zaprezentowała Anna Bugalska z Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. Pokazano też innowacyjne rozwiązania w obszarze reintegracji społecznej:

naj infoCentrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie lokalnych inicjatyw obywatelskich w ramach konkursu Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019.

Termin składania wniosków: 23 września – 14 października 2019.