Tematem przewodnim spotkania było tworzenie sieci kooperacji i szeroko pojęta współpraca, w tym na szczeblu krajowym a nawet międzynarodowym, pomiędzy podmiotami o charakterze reintegracyjnym. Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać bliżej zasady funkcjonowania Ogólnopolskiego Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej zaprezentowane przez Pana Mirosława Kołodziejczyka z MCPS w Pabianicach. Gościem spotkania spoza województwa był Pan Karol Matczak, kierownik ZAZ Swoboda z Liskowa, który przedstawił zebranym działalność nie tylko ZAZ Swoboda, ale także szczegółowo opowiedział o tym jak działa Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej. Trzecią prezentację przedstawiły zebranym dwie przedstawicielki WTZ przy Międzynarodowym Stowarzyszeniu Pomocy ”Słyszę Serce”, w Łodzi. Opowiedziały o międzynarodowej współpracy i wolontariacie oraz mówiły o korzyściach płynących z takiej współpracy. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany informacji i poznania dobrych praktyk funkcjonowania podmiotów o charakterze reintegracyjnym. Prezentacje były podstawą do dyskusji, pytań i ciekawych wniosków.

DSC 2404.2          DSC 2400 1