Informujemy, iż dnia 2 września 2017 r. odbędą Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej. Organizatorami Targów jest Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”.

Więcej informacji na stronie organizatorów:

http://wsparciespoleczne.pl/ogloszenie/02-09-2017-r-lodzkie-targi-ekonomii-spolecznej/

http://www.tpn.org.pl/ltes/lodzkie-targi-ekonomii-spolecznej-2017/

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej oraz Seminarium, finansowane są ze środków budżetu Województwa Łódzkiego  w ramach projektu  pt. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

logo TPN       Logo SWS małe kolor JA TY MY