W ramach Mixera Regionalnego w dn. 2 września 2017 r. na ulicy Piotrkowskiej odbyła się II edycja Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej. Organizatorem przedsięwzięcia było Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych i Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”.

Wydarzenie było okazją do bliższego przyjrzenia się ekonomii społecznej, a także „zasmakowania jej zawartości”. Uczestnicy nawiązywali kontakty, dzielili się wiedzą, doświadczeniem oraz rozpatrywali możliwości dalszej współpracy w tym obszarze. Podczas Targów prezentowało się wiele nowych podmiotów, które w ostatnim okresie powstało w województwie łódzkim. Przedsiębiorstwa Społeczne, których celem jest z tworzenie miejsc pracy dla osób społecznie wykluczonych, walczących o swoja samodzielność życiową i zawodową,  umożliwiały klientom zakup swoich produktów i usług, które wspierają powyższą idee.


Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej oraz Seminarium, finansowane były ze środków budżetu Województwa Łódzkiego  w ramach projektu  pt. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

mms 20170905 111900                            mms 20170905 111818                       Łódzkie targii ekonomii społecznej