Regionalne Centrum Polityki Społecznej  w Łodzi – realizator projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zaprasza Państwa do udziału w spotkaniu nt. Stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

Spotkanie dedykowane jest przedstawicielom Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Podmiotom Ekonomii Społecznej (m.in. fundacjom, stowarzyszeniom, spółdzielniom socjalnym, podmiotom reintegracyjnym).


Spotkanie odbędzie sie w dn. 27.10.2017 r. w siedzibie Instytutu Europejskiego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 262/264.


Celem potwierdzenie udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO faxem 42 203 48 17 lub na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , najpóźniej do dnia 20.10.2017 r. do godziny 14.00.

 

PLANOWANY PROGRAM SPOTKANIA                       

9.00 – 9.30 - Rejestracja uczestników

Moderator spotkania - Pan Tomasz Schimanek

9:30 - 11:40 - I część

  • Powitanie gości - Pan Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego, Pan Dariusz Klimczak Wicemarszałek Województwa Łódzkiego
  • Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych udzielanych przez administrację publiczną - Pan Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli
  • Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – Pani Anna Mroczek, Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
  • Stosowanie aspektów społecznych przy udzielaniu zamówień w ramach projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Pan Andrzej Kaczorowski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

11:40 – 12:00 - Przerwa kawowa

12:00 - 15:30 - II część

  • Aspekty prawno-formalne klauzul społecznych - Pan Tomasz Schimanek, Ekspert ds. organizacji pozarządowych i programów społecznych
  • Społecznie odpowiedzialne samorządy – zlecanie zadań Podmiotom Ekonomii Społecznej - Pan Wacław Jacek Adamczyk, Burmistrz Białej Rawskiej
  • Korzyści dla Podmiotów Ekonomii Społecznej ze stosowania klauzule społecznych - Pracownik, Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Pan Robert Goździk, Prezes Rawsko Bialskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i Praca”
  • Dyskusja z udziałem uczestników spotkania
  • Podsumowanie i zakończenie spotkania

Obiad