W dniu 27 października 2017 roku w siedzibie Instytutu Europejskiego w Łodzi odbyło się spotkanie regionalne nt. Stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Było to coroczne spotkanie w ramach realizowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi projektu pn.”Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”. Na wstępie Gości przywitała Pani Dyrektor Anna Mroczek i poprosiła o głos Pana Dariusza Klimczaka Wicemarszałka Województwa Łódzkiego, który serdecznie powitał zebranych gości - przedstawicieli JST, PES i otoczenia PES.

Po wystąpieniach wprowadzających, Pan Krzysztof Kwiatkowski Prezes Najwyższej Izby Kontroli, zaprezentował wyniki raportu ze stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych udzielanych przez administrację publiczną w latach 2013-2016. Mówił także o większej empatii urzędników w myśleniu o odpowiedzialnych zamówieniach publicznych. Następnie Pani Anna Mroczek Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przedstawiła praktyki stosowania klauzul społecznych w RCPS. Na zakończenie pierwszej części spotkania Pani Magdalena Bergman przedstawicielka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi mówiła o aspektach społecznych stosowanych przez WUP. W drugiej części spotkania Pan Tomasz Schimanek, Ekspert ds. organizacji pozarządowych i programów społecznych, a także moderator spotkania przedstawił aspekty prawno-formalne klauzul społecznych: co to są klauzule społeczne i po co je stosować, dotychczasowe doświadczenia w wykorzystaniu klauzul społecznych oraz aktualne możliwości stosowania klauzul społecznych w prawie zamówień publicznych. Następnie Pan Zbigniew Szcześniak, Zastępca Burmistrza Białej Rawskiej, mówił o społecznie odpowiedzialnych samorządach, podawał przykłady zlecania zadań publicznych w Gminie Biała Rawska. Po wystąpieniu Pana Burmistrza, Pan Robert Goździk prezes Rawsko Bialskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i Praca” mówił o korzyściach jakie czerpie spółdzielnia dzięki zamówieniom JST z zastosowaniem klauzul społecznych. Kolejny prelegent - Pan Daniel Kołada Wójt Gminy Rogów, zaprezentował system zlecania zadań publicznych lokalnym Podmiotom Ekonomii Społecznej, a także mówił o korzyściach płynących ze stosowania klauzul społecznych z perspektywy samorządu. Wystąpienie pracowników Przedsiębiorstwa Społecznego - Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej, którzy mówili o wartości jaką dla nich jest praca i co w ich życiu zmieniło się na lepsze, wzbudziło zainteresowanie i emocje wśród uczestników spotkania.

Spotkanie stanowiło doskonała okazję do poszerzenia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń oraz poznania dobrych praktyk.

DSC03549 male              DSC03546 male

 

DSC03553male     DSC03555 male