W dn. wczorajszym odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym w Łowiczu. RCPS w Łodzi razem z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej - Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja, Ty, My" zorganizował dla podmiotów ekonomii społecznej szkolenia: "Rodzaj prowadzonej księgowości - pełna księgowość oraz uproszczona ewidencja przychodów i kosztów" oraz "Rozliczanie CIT -8 w zależności od rodzaju prowadzonej działalności". Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział oraz Fundacji Księgowość XXI Wieku za kreatywny wkład merytoryczny.