Zapraszamy do zapoznania się z publikacją pt. „Klauzule społeczne i inne możliwości uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach Publicznych” autorstwa pana Tomasza Schimanka, która powstała na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach realizacji projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla zamawiających, w szczególności samorządów terytorialnych i ich jednostek. Mogą z niego korzystać także wykonawcy, zwłaszcza podmioty ekonomii społecznej.

Poradnik w sposób kompleksowy, ale jednocześnie zwięzły i przystępny opisuje:

  • skąd się wzięły i czym są klauzule społeczne w zamówieniach publicznych,
  • polskie doświadczenia w stosowaniu klauzul społecznych,
  • aktualne podstawy prawne,
  • korzyści ze stosowania klauzul,
  • przykłady zapisów dotyczących klauzul społecznych w dokumentacji postępowań o zamówienia publiczne,
  • inne możliwości uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.

Jednym z głównych odbiorców klauzul społecznych są podmioty ekonomii społecznej, dlatego w podręczniku znalazły się także informacje o ekonomii społecznej oraz podmiotach działających w tej sferze aktywności obywatelskiej. Publikacja zawiera również praktyczne wskazówki dotyczące stosowania klauzul społecznych, przydatne przede wszystkim dla samorządów terytorialnych. Na końcu znajduje się zestawienie użytecznych źródeł informacji o klauzulach społecznych, innych rozwiązaniach pozwalających uwzględniać aspekty społeczne w zamówieniach publicznych, a także o ekonomii społecznej. Wiedza związana z praktycznym stosowaniem klauzul społecznych jest dynamiczna, tym bardziej, że nowe przepisy będące podstawą ich stosowania obowiązują zaledwie nieco ponad rok.Powoduje to, że na bieżąco pojawiają się nowe interpretacje tych przepisów: orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, sądów administracyjnych, interpretacje i opinie Urzędu Zamówień Publicznych. Dlatego wiedzę zawartą w podręczniku należy aktualizować, na przykład korzystając z zakładki poświęconej społecznym zamówieniom publicznym na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych czy też z innych źródeł informacji podanych na końcu podręcznika.

 Do pobrania:

Klauzule społeczne i inne możliwości uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych

Podręcznik adresowany do wykonawców i zamawiających,w szczególności do samorządów terytorialnych.