Dnia 8 grudnia 2017 r. odbyło się Regionalne Forum Podmiotów Ekonomii Społecznej zorganizowane w ramach, realizowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

Wydarzenie adresowane było do przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz ich otoczenia (przedstawicieli JST, biznesu, nauki) z terenu województwa łódzkiego i służyło wzmocnieniu Podmiotów Ekonomii Społecznej poprzez zwiększanie widoczności ich produktów i usług.

Zebranych gości powitała Pani Anna Mroczek, Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Pani Jolanta Woźnicka przybliżyła zebranym idee Znaku „Zakup Prospołeczny”, uroczystego wręczenia certyfikatów Podmiotom ekonomii Społecznej dokonał Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Pan Dariusz Klimczak.


W naszym regionie trzy podmioty otrzymały certyfikat Zakup Prospołeczny:

1. Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca”

Na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z:

- Branżą ogólnobudowlaną tj.: usługi budowlane, prace remontowe, wykończeniowe, usługi elektryczno-hydrauliczne

- Branżą gastronomiczną tj.: usługi związane z wyżywieniem w szkołach podstawowych w gminie Biała Rawska

- Sprzątaniem tj. usługi porządkowe, segregowanie materiałów, usługi związane z gospodarką odpadami.

2. Zakład Aktywności Zawodowej w Rawie Mazowieckiej

Na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z:

- Produkcją pozostałych wyrobów z drewna, w tym m.in. gadżety biurowe, upominki promocyjne,

- Produkcją wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania poprzez rękodzieło artystyczne.

3. Fundacja Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Piękny Świat"

Na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z:

- Działalnością wspomagającą edukację tj.: organizując czas wolny dzieciom, pomagając w nauce, prowadząc zajęcia usamodzielniające, pomagając zdobyć wykształcenie zawodowe i pracę dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej,

- Usługą hotelarską tj. prowadzeniem Przystanku Zofiówka w lesie k. Tuszyna, 5 min od Łodzi, gdzie można wynająć Salę szkoleniową dla max. 50 os. (sala wyposażona jest w rzutnik, flipchart, sprzęt nagłaśniający), skorzystać z noclegów w domu gościnnym i drewnianych domkach dla max. 16 os.

- Usługą restauracyjną tj. serwowanie domowych posiłków w Przystanku Zofiówka oraz organizowanie imprez okolicznościowych.

Czterem Podmiotom Ekonomii Społecznej, przedłużono na okres 1 roku certyfikat „Zakup Prospołeczny” są to:

1. Caritas Archidiecezji Łódzkiej Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą w Łodzi, ul. M. Gogola 12, 92-513

2. Fundacja Rodzice Przyszłości z siedzibą w Łodzi, ul. Kopernika 67/69 lok. 14, 90-553

3. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych Zakład Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia” z siedzibą w Łodzi, ul. Krawiecka 10 abc, 91-836

4. Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” Zakład Aktywności Zawodowej w Wieruszowie z siedzibą w Wieruszowie


Kolejnym punktem spotkania były prezentacje Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A oraz Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A na temat zwrotnych instrumentów finansowych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Drugą część spotkania stanowiły wystąpienia przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum Opus w temacie „Mikro grantów jako programu tworzenia Aktywności lokalnej w gminach” oraz INSPRO Centrum KLUCZ, które prezentowało temat: „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu”.

W dalszej części spotkania Pan Marcin Pluta Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawił specjalną strefę inwestycji społecznych Miasta Brzeziny.

Spotkanie zakończyła dyskusja służąca m.in. wymianie informacji.

11  12    

14  DSC04023 1