Dnia 12 stycznia  2018 roku, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej funkcjonujących  w  województwie łódzkim.

Na spotkaniu obecna była firma, która realizuje dla RCPS w Łodzi, badanie stanu ekonomii społecznej w województwie łódzkim w 2017 roku.

Podjęto dyskusję dotyczącą przyszłego projektu koordynacyjnego ekonomię społeczną w województwie łódzkim realizowanego przez RCPS w Łodzi, omawiano zaplanowane działania a także powstał wstępny zarys skorelowania działań na lini RCPS – OWES-y.

Rozmawiano, też o akredytacji OWES; zarysie czasowym złożenia  dokumentacji w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a także opinii jaką wydaje RCPS w przedmiotowej sprawie.