Harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu "Koordynacja i Rozwój Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim " -  2018 r.

Zadania 1.Sieciowanie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

12.01.2018 r.- Spotkanie Sieciujące OWES

Zadanie 2. Funkcjonowanie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim

Drugie posiedzenia Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim -  planowany termin (luty-marzec)

Zadanie 4. Tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnych

1 Spotkanie nt. inicjowanie i tworzenie regionalnych sieci kooperacji WTZ, CIS, KIS, ZAZ dla 65 os. planowany termin luty-marzec

Zadanie 7. Inicjowanie współpracy z biznesem/nauką/ekonomią społeczną

2 Spotkania Zespółu interdyscyplinarny ds. współpracy sektora biznesu, przedsta. nauki z podmiotami ekonomii społecznej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie

10.01.2018 – Spotkanie w siedzibie RCPS,kolejne spotkanie planowane luty-marzec