Dnia 14 marca 2018 roku w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyło się uroczyste podpisanie "Porozumienia o Współpracy partnerskiej na Rzecz Ekonomii Społecznej". Sygnatariuszami byli Business Centre Club Loża Łódzka, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, Fundacja Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Piękny Świat", Spółdzielnia Socjalna Zielone Pabianice, Zakład Aktywności Zawodowej Zdrowa Kuchnia oraz Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Celem porozumienia partnerskiego jest m.in. współdziałanie w zakresie zwiększenia skuteczności i efektywności podejmowanych działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, pogłębienie idei współpracy w tym zakresie, wymianę doświadczeń, wypracowanie wspólnych stanowisk dotyczących problematyki sektora ekonomii społecznej, poszukiwanie nowych rozwiązań wobec zmieniającej się sytuacji osób zagrożonych marginalizacją społeczną, rozwijanie płaszczyzny współpracy i dialogu społecznego środowisk organizacji pozarządowych, gospodarczych i samorządu lokalnego w celu wykorzystania szans dla rozwoju regionalnego.

2.2   3.3