Dnia 6 czerwca br. w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyło się spotkanie z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Spółdzielniami Socjalnymi z terenu województwa łódzkiego. Pan Damian Staniszewski z Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych omawiał nowelizację ustawy o spółdzielniach socjalnych, która obowiązuje od  31 marca 2018 roku. Na spotkaniu rozmawiano także o diagnozie sektora, szansach i wyzwaniach rozwojowych oraz obowiązkach, jakie wynikają z wprowadzanych zmian prawnych.

Zd.1  zd.2