W dniu 22.08.2018 roku w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej, odbyło sie spotkanie sieciujace dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa łódzkiego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele trzech Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej ( Centrum OPUS, INSPRO, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA TY MY)  oraz  przedstawiciele RCPS.

W trakcie spotkania omówiono między innymi zagadnienia dotyczące procedury weryfikacji  Przedsiębiorstwa Społecznego i zasady współpracy w tym zakresie.

Spotkanie było także okazją do wymiany informacji pomiędzy Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej na temat podejmowanych działań, postępów i problemów w realizacji wsparcia.