W dniu 9 września 2018 roku w ramach Mixera Regionalnego na ul. Piotrkowskiej odbyła się kolejna edycja

Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej. Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Wsparcie

Społeczne „Ja-Ty-My” i Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych.

 

Głównym celem targów było zwiększenie widoczności podmiotów ekonomii społecznej województwa łódzkiego oraz okazja do bliższego przyjrzenie się ekonomii społecznej w naszym regionie. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 50 podmiotów ekonomii społecznej, które zaprezentowały swoją ofertę m.in. w postaci rękodzieła artystycznego produktów regionalnych o oryginalnej recepturze, w postaci usług gastronomicznych, usług rehabilitacyjnych. Uczestnicy nawiązywali kontakty, dzielili się wiedzą, rozpatrywali możliwości dalszej współpracy w tym obszarze. Przedsiębiorstwa Społeczne, których celem jest tworzenie miejsc pracy dla osób społecznie wykluczonych, walczących o swoją samodzielność, umożliwiały klientom zakup swoich produktów i usług, które wspierają powyższe wartości.

W celu bliższego przybliżenia idei wartości ekonomii społecznej zorganizowane zostało seminarium w formie panela dyskusyjnego pt „Ekonomia społeczna jako istotny element środowiskowego wsparcia osób chorujących psychicznie w Polsce”.

Uwieńczeniem Targów Ekonomii Społecznej była uroczysta Gala gdzie wręczone zostały wyróżnienia
i podziękowania dla osób przyjaznych ekonomii społecznej w województwie łódzkim, w tym również dla Regionalnego Centrum Polityki Społecznej.

Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej oraz Seminarium, finansowane były ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w ramach projektu pt. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

A tak było:

 

2018 09 10 targi mn 03

2018 09 10 targi mn 04

2018 09 10 targi mn 05

2018 09 10 targi mn 06

2018 09 10 targi mn 07

2018 09 10 targi mn 08

2018 09 10 targi mn 09

2018 09 10 targi mn 10