13 grudnia 2018 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyło się posiedzenie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim. Zebranych powitała Anna Mroczek – Dyrektor RCPS w Łodzi, która poinformowała członków Komitetu między innymi o przebiegu współpracy z nowym Zarządem Województwa oraz o konieczności dokonania zmian osobowych w składzie Komitetu, wynikających ze zmian personalnych min. w niektórych JST, mających swoich reprezentantów w Komitecie. Przy tej okazji warto wspomnieć, że uczestnikiem spotkania był nowy przedstawiciel miasta Brzeziny – Pan Tadeusz Klimczak – również nowo powołany Prezes Spółdzielni Socjalnej Communal Service.

W dalszej części spotkania Łukasz Komuda z Fundacji Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych zaprezentował narzędzia wspierające rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim, będące tematem prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. współpracy sektora biznesu, przedstawicieli nauki z podmiotami ekonomii społecznej, który działa w strukturach Komitetu. Uczestnicy spotkania nagrodzili Zespół gromkimi brawami.

Odbyła się również dyskusja na temat zaprezentowanego przez Wiolettę Gawrońską – przedstawicielkę Centrum OPUS, stanowiska Sieci SPLOT, dotyczącego definicji przedsiębiorstwa społecznego oraz zapewnienia dostępu do instrumentów wsparcia finansowego wszystkich podmiotów ES, chcącym tworzyć miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na zakończenie spotkania Marta Lewandowska – przedstawicielka Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych zaprezentowała temat, którym Komitet zajmie się na kolejnym posiedzeniu już w 2019 roku, a będą to nowe trendy w myśleniu o ekonomii społecznej.

2018 12 14 spotkanie jr 01

2018 12 14 spotkanie jr 02

2018 12 14 spotkanie jr 03