Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES” Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej na rok 2019.

W dniu 19 lutego 2019 zostało opublikowane „Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie akredytacji AKSES – System Akredytacji Standardów Działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - Edycja 2019” oraz „Ogłoszenie naboru wniosków o przedłużenie akredytacji AKSES – System Akredytacji Standardów Działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - Edycja 2019”.

Nabór wniosków trwa do 31 października 2019 r.

Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami i koniecznymi informacjami jest dostępne pod adresem:

 http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Nabory,wnioskow,o,przyznanie,i,przedluzenie,akredytacji,AKSES,-,edycja,2019,4116.html