Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum OPUS ogłosił nabór wniosków na dotacje na tworzenie miejsc pracy.

Kto może ubiegać się o dotacje?

1.Podmioty ekonomii społecznej (PES) tj.:

 a) organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie), spółki non profit;

 b) podmioty reintegracyjne (Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej);

 c) spółdzielnie (spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych)

2.Osoby fizyczne zmierzające do utworzenia nowego przedsiebiorstwa społecznego

Ze wsparcia w postaci dotacji mogą korzystać osoby zamieszkujące oraz podmioty zarejestrowane na terenie subregionu III województwa łódzkiego, tj. w powiatach: bełchatowskim, m. Piotrków Trybunalski, piotrkowskim, pajęczańskim, radomszczańskim, sieradzkim, wieluńskim, wieruszowskim.

Nabór wniosków będzie prowadzony w dniach 20-29 marca 2019 r. (do godz. 15:00).

Więcej informacji o samym naborze w linku poniżej:

https://opus.org.pl/dotacje-na-miejsca-pracyedycja-2019-956