Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym realizuje projekt
pn. „Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej” (działanie 2.9 PO WER pn. „Rozwój ekonomii społecznej”).

Celem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu monitorowania sektora ekonomii społecznej.

W ostatnim czasie zostały opublikowane badania statystyczne w obszarze monitorowania ekonomii społecznej za rok 2017.

Dla osób zainteresowanych informacje i wyniki badań znajdują się w poniższych linkach:

https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/projekty-unijne-w-statystyce/zintegrowany-system-monitorowania-sektora-ekonomii-spolecznej-zsmses/wyniki-badan/

https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/projekty-unijne-w-statystyce/zintegrowany-system-monitorowania-sektora-ekonomii-spolecznej-zsmses/wyniki-badan/dzialalnosc-jst-zwiazana-z-rozwojem-ekonomii-spolecznej-i-realizacja-budzetow-obywatelskich-w-2017/

https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/projekty-unijne-w-statystyce/zintegrowany-system-monitorowania-sektora-ekonomii-spolecznej-zsmses/wyniki-badan/organizacje-non-profit-jako-podmioty-ekonomii-spolecznej-w-2017/

                                             

https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/projekty-unijne-w-statystyce/zintegrowany-system-monitorowania-sektora-ekonomii-spolecznej-zsmses/wyniki-badan/spoldzielnie-jako-podmioty-ekonomii-spolecznej-w-2017/