Na stronie internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Bibliotece Ekonomii Społecznej i Solidarnej, ukazały się Rekomendacje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne to jeden z najistotniejszych instrumentów kreowania polityk publicznych opartych o zasadę zrównoważonego rozwoju, zarazem instrument bardzo potrzebny w obszarze włączania osób wykluczonych społecznie w działania ekonomii społecznej.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją w poniższym linku:

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/EKONOMIA_SPOLECZNA/Rekomendacje_intermet.pdf