W ogólnopolskim badaniu na temat losów osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy (przeprowadzonym przez Fundację Aktywizacja) wzięły udział 564 osoby.

Jest to pierwsze na taką skalę badanie w tym obszarze, przeprowadzone przez organizację pozarządową.

Z raportu wynika, że 72% zatrudnionych pracowników z niepełnosprawnościami utrzymuje zatrudnienie powyżej 6 miesięcy, a 80% jest zadowolonych ze swojej pracy.

Raport pokazuje, że organizacje pozarządowe są ważnym źródłem wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, które poszukują pracy lub chcą powrócić na rynek pracy. Doskonała znajomość środowiska oraz specyfiki pracy, a także elastyczność w kształtowaniu wsparcia poprzez zindywidualizowany dobór działań do potrzeb danej osoby, to główne cechy wyróżniające organizacje pozarządowe na tle innych podmiotów zajmujących się rynkiem pracy.

Więcej informacji w poniższym linku:

https://publicystyka.ngo.pl/czy-na-rynku-pracy-jest-miejsce-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami