W dniu 16 kwietnia 2019 odbyła się wizyta studyjna zespołu interdyscyplinarnego ds. współpracy biznesu, nauki z podmiotami ekonomii społecznej w Wieruszowie, w celu poznania dobrych praktyk w zakresie tworzenia, rozwijania podmiotów ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów reintegracyjnych.

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” z Wieruszowa zaprezentował kompleksowy model wsparcia osób niepełnosprawnych począwszy od dzieci, poprzez młodzież i osoby dorosłe usamodzielniane i zdobywające doświadczenie zawodowe w podmiotach utworzonych przez Stowarzyszenie Integracja: Warsztatach Terapii Zajęciowej, Zakładzie Aktywności Zawodowej i Centrum Usług Społecznych. Także została zaprezentowana działalność Spółdzielni Socjalnej „GREEN SERVICE” w Wieruszowie, która jest miejscem pracy dla wychowanków i podopiecznych Stowarzyszenia.

Na końcu uczestnicy wizyty przemieścili się do spółdzielni socjalnej - restauracji „U Starej Kozy” w Wieruszowie, gdzie przekonali się jak osoby wykluczone społecznie radzą sobie pracując zawodowo w podmiocie prowadzącym działalność gastronomiczną.

Działanie realizowane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

zdj.1 wieruszów 20190416 114914

zdj3 wieruszów20190416 124248