Serdecznie zapraszamy na jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie ekonomii społecznej. 5 i 6 czerwca 2019 r. w Centrum Sztuki FORT Sokolnickiego przy ul. Stefana Czarnieckiego 51 w Warszawie odbędzie się III Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej (OFESiS).

Jest to forum wymiany doświadczeń i praktyk, dzielenia się wiedzą i pomysłami, cyklicznie gromadzące ludzi związanych z sektorem ekonomii społecznej i solidarnej. To także możliwość szerokich konsultacji rozwiązań przygotowywanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pełni rolę koordynatora polityk publicznych w tym obszarze.

III OFESiS organizowane jest w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej" (Działanie 2.9 PO WER).

Uwaga: Rejestracja trwa do 22 maja br.

Formularz rejestracyjny znajduje się pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftLX3wcqyvO9glRFZolOPitNUgVfiyWukq5iF3KY_KVyAXVw/viewform

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/EKONOMIA%20SPOLECZNA/OFESiS/PROGRAM_OFESiS_v4.pdf

Więcej informacji w linku:

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/III,OFESiS,4084.html

Serdecznie zapraszamy!