Informujemy, że dnia 7 września 2019r. w tym roku w Sieradzu, odbędą się Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej. Organizatorami Targów  są Stowarzyszenie  Wsparcie Społeczne
"Ja-Ty-   My" oraz Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych.

Więcej informacji uzyskasz na stronach organizatora:

https://wsparciespoleczne.pl/lodzkie-targi-ekonomii-spolecznej/lodzkie-targi-ekonomii-spoleczne-2019/

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej oraz Seminarium, finansowane są ze środków budżetu Województwa Łódzkiego  w ramach projektu  pt. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

RCPSlogonoweja ty my logotpn logo