W dniu 7 września 2019 roku w ramach Mixera Regionalnego  w Sieradzu odbyła się kolejna edycja Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej. Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” i Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych.

Głównym celem targów jest zwiększenie widoczności podmiotów ekonomii społecznej województwa łódzkiego oraz okazja do bliższego przyjrzenie się ekonomii społecznej w naszym regionie. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 55 podmiotów ekonomii społecznej, które zaprezentowały swoją ofertę m.in. w postaci rękodzieła artystycznego produktów regionalnych o oryginalnej recepturze, w postaci usług gastronomicznych, usług rehabilitacyjnych.

W celu bliższego przybliżenia idei wartości ekonomii społecznej zorganizowane zostało seminarium pn „Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej w Regionie Łódzkim”. W seminarium uczestniczyli zaproszeni eksperci między innymi z ramienia Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Pani Dyrektor Anna Mroczek, która przedstawiła rolę Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w rozwoju ekonomii społecznej w regionie łódzkim.

Uwieńczeniem Targów Ekonomii Społecznej była uroczysta Gala, podczas której wręczono statuetkę dla Najlepszego Podmiotu Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej Sieradz 2019 r. oraz podziękowano wszystkim podmiotom ekonomii społecznej za udział w wydarzeniu. Statuetkę wraz z podziękowaniami wręczał Pan Andrzej Górczyński, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Pan Robert Przybyła, Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej oraz Seminarium, finansowane były ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w ramach projektu pt. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej
w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.”

A tak było:

Targi sieradz 8

Targi sieradz 6

Targi sieradz debata piotr 2

Targi sieradz Gala

 Targi sieradz statuetka