XII Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2019, odbędzie się w Łodzi w dniach 16-17 września 2019r.

Forum stanowi platformę wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata biznesu, nauki i władzami samorządowymi. Podobnie jak w minionych latach spotkają się tu reprezentanci małych i średnich przedsiębiorstw, aby podzielić się swoimi doświadczeniami oraz poszukiwać nowych obszarów rozwoju, zaś reprezentanci czołowych firm międzynarodowych pokażą w jaki sposób budować silne marki na arenie globalnej w oparciu o lokalne możliwości. Wszyscy uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać prelekcji znanych polskich i zagranicznych ekspertów, wziąć udział w branżowych panelach tematycznych i nawiązać nowe kontakty biznesowe.

Nie może Państwa zabraknąć!

Wszystkich uczestników Forum zapraszamy do bezpłatnego udziału w Gali „Biznes na PLUS”.

Więcej informacji na stronie www.forum.lodzkie.pl,