4 listopada br. w Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, odbyło się pierwsze spotkanie Łódzkiego Forum WTZ w ramach budowania regionalnej sieci warsztatów terapii zajęciowej. Z całego województwa przybyło aż 32 przedstawicieli z 29 warsztatów. Podczas spotkania zaprezentowano i omówiono:

    - ofertę Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

     - ofertęCentrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz

     - założenia i celeOgónopolskie Forum WTZ 

Przygotowana została także Mapa Zasobów i Potrzeb Łódzkich WTZ.

Ustalone zostały zasady komunikacji. A to wszystko po to aby zsieciować Łódzkie Forum WTZ i zadbać o najwyższy poziom rehabilitacji społecznej i zawodowej podopiecznych
i uczestników warsztatów.

Dziękujemy wszystkim kierownikom i przedstawicielom za aktywną obecność, szczególnie tym z najdalszych zakątków województwa oraz za jedność i chęć działania w celu polepszenia jakości i standardów pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością.

zd7 WTZ

zd3WTZ

zd8 WTZ