W dniu 9 marca 2021 r. w formule online odbyło się spotkanie sieciujące z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa łódzkiego.W spotkaniu wzieli udział przedstawiciele trzech Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (Centrum OPUS, Instytut Spraw Obywatelskich, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA-TY-MY) oraz przedstawiciele RCPS w Łodzi. Spotkanie poświęcone było w głównej mierze ustaleniu  zakresu i tematyki zagadnienia związanego z planowanymi warsztatami dla OWES, które  mają się odbyć w 2021r. oraz  min. omówieniu pracy w dobie nadal trwającej pandemii,  wspólnej organizacji spotkań sieciujących w regionie czy też możliwości stosowania mechanizmu zakupowego w regionie.