W dniu 29 czerwca 2021 roku odbyło się kolejne sieciowanie dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa łódzkiego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele trzech Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej; Centrum OPUS, Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY” oraz przedstawiciele Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Spotkanie było dedykowane m.in.zagadnieniom związanym z projektem nowej ustawy o ekonomii społecznej, oraz monitoringu i ewaluacji funkcjonowania OWES.

W dalszej części rozmawiano o harmonogramie działań projektu koordynacyjnego ekonomii społecznej w województwie łódzkim w kontekście wspólnych działań na poszczególnych jego poziomach pomiędzy Regionalnym Centrum Polityki Społecznej a Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Poruszono też zagadnienia  związane z zaplanowaniem warsztatów, które mają się odbyć w drugiej połowie roku.

29 06 2021 foto 1

29 06 2021 foto 2