W dniu 11 września 2021 roku już po raz piąty spotkaliśmy się na  Łódzkich Targach Ekonomii Społecznej. W tym roku Targi odbyły się w Centrum Handlowym Manufaktury w Łodzi, a organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”.

Głównym celem targów jest zwiększenie widoczności podmiotów ekonomii społecznej województwa łódzkiego oraz okazja do bliższego przyjrzenie się ekonomii społecznej w naszym regionie. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 60 podmiotów ekonomii społecznej, które zaprezentowały swoją ofertę m.in. w postaci rękodzieła artystycznego produktów regionalnych w postaci usług gastronomicznych, usług rehabilitacyjnych.


Uwieńczeniem Targów Ekonomii Społecznej było uroczyste wręczenie statuetek w dwóch kategoriach za „Najlepszy Podmiot Ekonomii Społecznej Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej 2021 oraz za „Najlepszy Wystawca Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej 2021”.

Najlepszym Podmiotem Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej  został Zakład Aktywności Zawodowej BALCERÓW ze Skierniewic, statuetkę wraz z podziękowaniami wręczał Pan Zbigniew Ziemba Wicemarszałek Województwa Łódzkiego oraz Pan Robert Przybyła, Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Najlepszym Wystawcą Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej 2021 zostało Stowarzyszenie Seniorów INTEGRACJA z Brzezin.

Na zakończenie podziękowano wszystkim podmiotom ekonomii społecznej za udział w wydarzeniu.

Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej, finansowane były ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w ramach projektu pt. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.”

targi zdj4

targi zdj1

5

targi zdj2