naj infoW dniu 22 października 2021r w Hotelu Tabaco w Łodzi ul. Kopernika 64, odbędzie się kolejna edycja Forum Organizacji Pozarządowych i Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu województwa łódzkiego. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
W trakcie Forum poruszane będą takie zagadnienia m.in. jak skutecznie rozwijać kapitał społeczny i ducha przedsiębiorczości w społeczności lokalnej, jak wypromować działania NGO z wykorzystaniem nowoczesnych mediów, zasady prowadzenia spotkań online, zostanie również omówiona ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zakres tematyczny Forum w załączeniu