naj infoW dniu 17.03.2022 r. w siedzibie RCPS w Łodzi odbyło się spotkanie sieciujące OWES. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z woj. łódzkiego (OWES Ja-Ty-My, OWES Centrum Klucz, oraz OWES Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS). Podczas spotkania  opracowano wstępny harmonogram wspólnych działań na rok 2022. Omówiono bieżące problemy związane z napływem uchodźców z Ukrainy, wymieniając doświadczenia w zakresie aktualnie realizowanych form pomocy i wsparcia, w tym  również mechanizmu zakupowego.