Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza wszystkie podmioty ekonomii społecznej, w szczególności przedsiębiorstwa społeczne do udziału w głosowaniu na znak identyfikujący przedsiębiorstwo społeczne. Znak graficzny znacząco zwiększy rozpoznawalność przedsiębiorstw społecznych wśród odbiorców usług i konsumentów, a także w relacjach gospodarczych i społecznych.

Głosowanie trwa do dnia 14 września br.

Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi podczas Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej.

Znak graficzny wyłoniony w drodze głosowania internetowego będzie identyfikował wszystkie przedsiębiorstwa społeczne, które uzyskają status na podstawie ustawy o ekonomii społecznej – po jej wejściu w życie. Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego zapewni trwałe oddziaływanie i dynamiczny rozwój podmiotów ekonomii społecznej. Przedsiębiorstwo społeczne będzie identyfikowane jako rzetelny partner o wyraźnych celach społecznych, co wpłynie pozytywnie zarówno na relacje z samorządem jak i biznesem.