W sobotę 10 września 2022 roku już po raz kolejny spotkaliśmy się na  Łódzkich Targach Ekonomii Społecznej. W tym roku Targi odbyły się w Parku Miejskim w Zgierzu, a organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”. Targi objął honorowym patronatem Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego, a uświetnili je swoją obecnością i zaangażowaniem Piotr Cieplucha - Wicewojewoda Łódzki, Zbigniew Ziemba - Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Zbigniew Linkowski - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, Przemysław Staniszewski - Prezydent Miasta Zgierza oraz Katarzyna Maciołek - Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Mimo kapryśnej pogody w Targach uczestniczyło około 60 podmiotów ekonomii społecznej, które z wielkim sercem i zaangażowaniem prezentowały swoje produkty i usługi. Towarzyszyły im również liczne występy i konkursy, animacje dla dzieci i rodzin. Wydarzenie to było okazją do bliższego przyjrzenia się ekonomii społecznej w naszym regionie oraz zwiększenia widoczności podmiotów ekonomii społecznej z województwa łódzkiego.

Punkt kulminacyjny imprezy stanowiło uroczyste wręczenie statuetek w dwóch kategoriach konkursowych. Pierwszej - Najlepszy Podmiot Ekonomii Społecznej oraz drugiej - Najlepszy Wystawca Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej 2022”.

W kategorii I laureatem zostało „Stowarzyszenie Dolina Skrzatów” z Chociszewa, a w kategorii II statuetkę otrzymało „Brzezińskie Stowarzyszenie Klub Seniora Młodzi Duchem”

Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej, realizowane i finansowane były ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w ramach projektu pt. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej
w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.”

IMG 20220910 120226

IMG 20220910 121735

IMG 20220910 123700

IMG 20220910 134829

IMG 20220910 160914

IMG 20220910 174007

IMG 20220910 164429

IMG 20220910 163109