Serdecznie zapraszamy wraz ze Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” na Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej 2023 przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, organizacje pozarządowe, Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, podmioty ekonomii społecznej oraz administrację publiczną i wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego w dniu 9 września 2023r. w C.H. PORT ŁÓDŹ, ul. Pabianicka 245.

Swoje produkty i usługi zaprezentuje sześćdziesiąt pięć podmiotów ekonomii społecznej z województwa łódzkiego.Celem targów jest wymiana doświadczeń, zwiększenie potencjału i widoczności podmiotów ekonomii społecznej.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Więcej informacji na stronie:

https://wsparciespoleczne.pl/lodzkie-targi-ekonomii-spolecznej/lodzkie-targi-ekonomii-spolecznej-2023/

Zadanie finansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

Plakat ekonomia