Serdecznie zapraszamy Państwa do składania wniosków o certyfikację Znakiem Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”, którego celem jest zwiększenie konkurencyjności i poprawy kondycji PES na rynku poprzez możliwość oznaczania nim towarów i usług ekonomii społecznej, dzięki czemu konsument może świadomie decydować o wyborze produktu, jednocześnie wspierając rozwój przedsiębiorczości społecznej.

Znak promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” jest wspólną marką wyróżniającą podmioty ekonomii społecznej w całej Polsce. Pomysłodawcą idei jest Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie, natomiast w imieniu Województwa Łódzkiego, Instytucją realizującą zadanie oraz przyznającą Znak Ekonomii Społecznej jest Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Przyznanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Wraz z Wnioskiem, podmiot zainteresowany uzyskaniem certyfikatu przekazuje Ankietę, w której umieszcza konkretny produkt/usługę, którą zgłasza do certyfikacji oraz minimum dwie rekomendacje, potwierdzające jakość zgłoszonych produktów/usług.

Nadanie znaku promocyjnego nastąpi na podstawie rekomendacji przedstawicieli Kapituły Certyfikującej Województwa Łódzkiego.

Najbliższe spotkanie Kapituły zaplanowane zostało na początku listopada br., dlatego zachęcamy do jak najszybszego składania aplikacji o przyznanie certyfikatu.

Więcej kliknij ZAKUP PROSPOŁECZNY