naj infoW dniu 28 września 2022 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się kolejne już w tym roku spotkanie subregionalne dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego i Podmiotów Ekonomii Społecznej.Organizatorzy spotkania RCPS w Łodzi wraz z przedstawicielami Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, zaprosili dyrektorów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej do debaty na temat współpracy międzysektorowej dla rozwoju lokalnej ekonomii społecznej. Spotkanie przebiegało w miłej i twórczej atmosferze.