Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziały w dniu 30.01 w webinarium organizowanym przez SIRES dot. programu i naboru wniosków w ramach Programu Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej na lata 2022-2025. Webinarium odbędzie się 30.01.2023r. podczas którego będzie mowa o:

- głównych założeniach Programu,

- kluczowych zapisach regulaminu naboru wniosków w tym: podmiotach uprawnionych, kosztach kwalifikowanych, ocenie wniosków

- zagadnieniach pojawiających się w najczęściej zadawanych przez wnioskodawców pytaniach. Będzie także czas na zadanie własnych pytań.

Rejestracja na webinarium odbywa się przez formularz: https://bit.ly/rejestracja_ProgramOdpornosc

Ekspert(k)ami podczas webinarium będą:

Jakub Szewczyk – Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju Ekonomii Społecznej , Karolina Staszewska – Starszy Specjalista w Wydziale Wdrażania Programów i Analizy  i Karolina Cyran-Juraszek - Członkini Komitetu Monitorującego .

Uwaga: Webinarium przewidziane jest dla maksymalnie 200 osób. W przypadku przekroczenia tego limitu nie będzie możliwe wejście do pokoju webinarowego w dniu wydarzenia. Po webinarium na kanale OZRSS na YT dostępne będzie nagranie.