info 300x300125.02.2016 r. w siedzibie RCPS w Łodzi miało miejsce drugie spotkanie członków Grupy Roboczej ds. aktualizacji Wieloletniego Planu Działania na Rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim na lata 2013-2020. Uczestników powitał pan Piotr Stronkowski, który będzie pełnił funkcję konsultanta merytorycznego ds. aktualizacji Wieloletniego Planu Działania.

 

info 300x3001Pod koniec grudnia 2015 roku odbyło się pierwsze spotkanie członków Grupy Roboczej ds. aktualizacji Wieloletniego Planu Działania na Rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim na lata 2013-2020.

 

info 300x3001W dniu 17.12.2015 roku odbyło się pierwsze z cyklu spotkań sieciujących dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektu RCPS. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele trzech Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej ( OPUS, INSPRO, Ja Ty My)  oraz  przedstawiciele RCPS.

 

W trakcie spotkania omówiono między innymi zagadnienia dotyczące złożonych projektów przez OWES w ramach Poddziałania IX.3.1 RPO WŁ.


info 300x3001W dniu 17 grudnia 2016 roku odbyło się I posiedzenie Komitetu zorganizowane w ramach realizacji projektu RCPS „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”. Na spotkaniu członkowie Komitetu zostali zapoznani z zadaniami jakie będą realizowane w projekcie RCPS.

info 300x3001Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi od 1 grudnia 2015 roku realizuje projekt pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

infoW dniach 30 lipca 2015 r. – 05 sierpnia 2015 r. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprasza do konsultacji projektu dokumentu pn.: „Plan przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim 2020”.