info 300x3001Pod koniec grudnia 2015 roku odbyło się pierwsze spotkanie członków Grupy Roboczej ds. aktualizacji Wieloletniego Planu Działania na Rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim na lata 2013-2020.

 

info 300x3001W dniu 17.12.2015 roku odbyło się pierwsze z cyklu spotkań sieciujących dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektu RCPS. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele trzech Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej ( OPUS, INSPRO, Ja Ty My)  oraz  przedstawiciele RCPS.

 

W trakcie spotkania omówiono między innymi zagadnienia dotyczące złożonych projektów przez OWES w ramach Poddziałania IX.3.1 RPO WŁ.


info 300x3001W dniu 17 grudnia 2016 roku odbyło się I posiedzenie Komitetu zorganizowane w ramach realizacji projektu RCPS „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”. Na spotkaniu członkowie Komitetu zostali zapoznani z zadaniami jakie będą realizowane w projekcie RCPS.

info 300x3001Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi od 1 grudnia 2015 roku realizuje projekt pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

infoW dniach 30 lipca 2015 r. – 05 sierpnia 2015 r. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprasza do konsultacji projektu dokumentu pn.: „Plan przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim 2020”.

info 300x3001Centrum OPUS  oraz Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja- Ty-My”  przygotowują folder promujący ofertę biznesową łódzkich Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES), w związku z realizacją projektu „Ekonomia Społeczna w biznesie”. Materiał trafi bezpośrednio do 500 łódzkich przedsiębiorców w okresie październik–grudzień, jako prezentacja działań łódzkich PES. Celem naszych działań jest zaprezentowanie środowisku łódzkiego biznesu możliwości współpracy pomiędzy Państwa organizacjami a ich firmami.