info 300x3001
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu aktualizowanej „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020”

I. Cel konsultacji: zebranie opinii i uwag na temat projektu aktualizowanej „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020”
II. Przedmiot konsultacji: projekt aktualizowanej „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020”
III. Termin konsultacji: od dnia 27 października 2016 roku do dnia 1 grudnia 2016 roku.


Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi serdecznie zaprasza beneficjentów oraz instytucje zainteresowane realizacją projektów w ramach Osi VIII i IX Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na bezpłatne szkolenia z zakresu:

info 300x3001

 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej  w Łodzi – realizator projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zaprasza do udziału w spotkaniu nt. Stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

zakup pro logo 300x171

 

 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprasza podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa łódzkiego, do składania wniosków o przyznanie certyfikatu Znaku Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”.

 
Przyznanie znaku to wynik dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego.

info 300x3001

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej
Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 11 lit. b Zarządzenia nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń kandydatur przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na członków Komitetu.

info 300x3001

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie łódzkim do roku 2020”


 Termin konsultacji: od dnia 4 sierpnia 2016 roku do dnia 8 września 2016 roku.