W dnaj infoniu 7 czerwca 2019 roku odbyło się spotkanie zespołu interdyscyplinarnego Biznes - Nauka-Przedsiębiorstwa Społeczne, działającego przy Regionalnym Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim.

Spotkanie było okazją do podsumowania wizyty studyjnej w Stowarzyszeniu Integracyjnym „Klub Otwartych Serc” i uruchomionych przez Stowarzyszenie inicjatywach w Wieruszowie, która miała miejsce 16 kwietnia 2019 roku.

 

naj infoW dniu 13 czerwca w siedzibie Fundacji Rozwoju Dzieci i Młodzieży Piękny Świat-Przystanek Zofiówka odbyło się spotkanie subregionalne połączone z Forum Liderów Ekonomii Społecznej pn.„Solidarny świat- wsparcia samorządów i organizacji pozarządowych w procesie reintegracji społecznej”.

Snaj infopółdzielnia Socjalna DALBA z Pucka wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego rozpoczyna budowę pierwszej w Polsce społecznej sieci franczyzowej. Jest to odpowiedź na potrzebę rozwijania sektora ekonomii społecznej, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka, związanego z uruchamianiem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Obecnie trwa rekrutacja podmiotów zainteresowanych uruchomieniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, z wykorzystaniem opracowanego modelu franczyzy społecznej Pubu Spółdzielczego.

naj infoSerdecznie zapraszamy na jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie ekonomii społecznej. 5 i 6 czerwca 2019 r. w Centrum Sztuki FORT Sokolnickiego przy ul. Stefana Czarnieckiego 51 w Warszawie odbędzie się III Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej (OFESiS).

Jest to forum wymiany doświadczeń i praktyk, dzielenia się wiedzą i pomysłami, cyklicznie gromadzące ludzi związanych z sektorem ekonomii społecznej i solidarnej. To także możliwość szerokich konsultacji rozwiązań przygotowywanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pełni rolę koordynatora polityk publicznych w tym obszarze.

naj infoW dniu 6 maja br. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej
w Łodzi, przy ul. Snycerskiej 8 odbyło się w ramach sieciowania OWES, spotkanie na temat wzmocnienia roli przedsiębiorstw społecznych na forum Unii Europejskiej.

 

zdj.2 wieruszów 20190416 130239W dniu 16 kwietnia 2019 odbyła się wizyta studyjna zespołu interdyscyplinarnego ds. współpracy biznesu, nauki z podmiotami ekonomii społecznej w Wieruszowie, w celu poznania dobrych praktyk w zakresie tworzenia, rozwijania podmiotów ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów reintegracyjnych.