naj infoRegionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” zaprasza na szkolenie „Zarządzanie wolontariatem”, które odbędzie się w dniach 23-24 lipca 2019 r. w Łodzi. Szkolenie realizowane jest dzięki finansowaniu ze środków Urzędu Miasta Łodzi. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

naj infoZapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z oferty bezpłatnych studiów podyplomowych i MBA dla pracowników przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej. Studia prowadzone są przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu, Chorzowie i Szczecinie.

naj info

 W dniu 14 czerwca 2019 roku w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, odbył sie warsztat dla przedstawicieli i pracowników Ośrodków Wsparcia  Ekonomii Społecznej z terenu województwa łódzkiego pn. "Vat w dotacjach na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach".

W dnaj infoniu 7 czerwca 2019 roku odbyło się spotkanie zespołu interdyscyplinarnego Biznes - Nauka-Przedsiębiorstwa Społeczne, działającego przy Regionalnym Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim.

Spotkanie było okazją do podsumowania wizyty studyjnej w Stowarzyszeniu Integracyjnym „Klub Otwartych Serc” i uruchomionych przez Stowarzyszenie inicjatywach w Wieruszowie, która miała miejsce 16 kwietnia 2019 roku.

 

naj infoW dniu 13 czerwca w siedzibie Fundacji Rozwoju Dzieci i Młodzieży Piękny Świat-Przystanek Zofiówka odbyło się spotkanie subregionalne połączone z Forum Liderów Ekonomii Społecznej pn.„Solidarny świat- wsparcia samorządów i organizacji pozarządowych w procesie reintegracji społecznej”.

Snaj infopółdzielnia Socjalna DALBA z Pucka wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego rozpoczyna budowę pierwszej w Polsce społecznej sieci franczyzowej. Jest to odpowiedź na potrzebę rozwijania sektora ekonomii społecznej, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka, związanego z uruchamianiem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Obecnie trwa rekrutacja podmiotów zainteresowanych uruchomieniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, z wykorzystaniem opracowanego modelu franczyzy społecznej Pubu Spółdzielczego.