naj infoNa stronie internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Bibliotece Ekonomii Społecznej i Solidarnej, ukazały się Rekomendacje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne to jeden z najistotniejszych instrumentów kreowania polityk publicznych opartych o zasadę zrównoważonego rozwoju, zarazem instrument bardzo potrzebny w obszarze włączania osób wykluczonych społecznie w działania ekonomii społecznej.

Renaj infogionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprasza przedstawicieli ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, zainteresowanych utworzeniem Centrum Integracji Społecznej na spotkanie na temat metod finansowania działalności CIS.

Gościem spotkania będzie Michał Stańczyk, prowadzący Centrum Integracji Społecznej w Łodzi, który podzieli się wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu CISu.

Spotkanie odbędzie się dnia 10 kwietnia br. w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, przy ul. Snycerskiej 8, w godzinach 9.oo – 11.oo.

naj infoDepartament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym realizuje projekt
pn. „Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej” (działanie 2.9 PO WER pn. „Rozwój ekonomii społecznej”).

Celem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu monitorowania sektora ekonomii społecznej.

W ostatnim czasie zostały opublikowane badania statystyczne w obszarze monitorowania ekonomii społecznej za rok 2017.

naj infoWojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w dniu 11 kwietnia 2019 r. organizuje seminarium pod tytułem "Tworzenie i rozwój Centrów Usług Środowiskowych w ramach RPO WŁ". Celem zaplanowanego wydarzenia jest zwiększenie świadomości wśród zainteresowanych o możliwościach finansowania z funduszy unijnych usług społecznych i zdrowotnych świadczonych w lokalnym środowisku. Wydarzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, mieszczącym się przy ulicy Piotrkowskiej 282.

naj info

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa Finansów, pojawiło się bardzo użyteczne narzędzie do sprawozdawczości elektronicznej dla organizacji pozarządowych.

W serwisie podatki.gov.pl w dziale e-Sprawozdania Finansowe można pobrać bezpłatną aplikację e-Sprawozdania Finansowe. Aplikacja umożliwia organizacjom pozarządowym sporządzenie sprawozdania finansowego i zapisanie go w formacie xml (strukturze logicznej).

naj infoRegionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi serdecznie zaprasza pracowników podmiotów o charakterze reintegracyjnym do udziału w warsztacie szytym na miarę, pt.
ODBUDUJ MOST DO WEWNĘTRZNEJ MOTYWACJI

Warsztat odbędzie się w dniach 4 – 5.04.2019 r. od godziny 9.30 w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, przy ul. Snycerskiej 8 (sala konferencyjna).