naj infoWojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w dniu 11 kwietnia 2019 r. organizuje seminarium pod tytułem "Tworzenie i rozwój Centrów Usług Środowiskowych w ramach RPO WŁ". Celem zaplanowanego wydarzenia jest zwiększenie świadomości wśród zainteresowanych o możliwościach finansowania z funduszy unijnych usług społecznych i zdrowotnych świadczonych w lokalnym środowisku. Wydarzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, mieszczącym się przy ulicy Piotrkowskiej 282.

naj info

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa Finansów, pojawiło się bardzo użyteczne narzędzie do sprawozdawczości elektronicznej dla organizacji pozarządowych.

W serwisie podatki.gov.pl w dziale e-Sprawozdania Finansowe można pobrać bezpłatną aplikację e-Sprawozdania Finansowe. Aplikacja umożliwia organizacjom pozarządowym sporządzenie sprawozdania finansowego i zapisanie go w formacie xml (strukturze logicznej).

naj infoRegionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi serdecznie zaprasza pracowników podmiotów o charakterze reintegracyjnym do udziału w warsztacie szytym na miarę, pt.
ODBUDUJ MOST DO WEWNĘTRZNEJ MOTYWACJI

Warsztat odbędzie się w dniach 4 – 5.04.2019 r. od godziny 9.30 w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, przy ul. Snycerskiej 8 (sala konferencyjna).

naj infoRok 2019 jest szczególnym rokiem dla całego sektora organizacji pozarządowych i sektora ekonomii społecznej, ponieważ sprawozdawczość do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) od tego roku odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej, poprzez profil zaufany z podpisem elektronicznym (ePUAP) dla wszystkich organizacji. Marzec to czas sprawozdań finansowych. Większość organizacji musi je sporządzić właśnie w marcu.

logo es sDepartament Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór na konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019.

Konkurs ten ma na celu wyróżnienie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem.

W tym roku, po raz pierwszy, zostaną wybrane samorządy, które w sposób szczególny wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee ekonomii społecznej.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 organizowany jest w ramach projektu pn. „System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego”, realizowanego w partnerstwie przez:

  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
  • Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
  • Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw – partnera.

Podczas Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2019 r., jest planowane uroczyste wręczenie nagród.

Nabór wniosków trwa do 29  marca 2019 r.

 

naj infoOśrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum OPUS ogłosił nabór wniosków na dotacje na tworzenie miejsc pracy.

Kto może ubiegać się o dotacje?

 

1.Podmioty ekonomii społecznej (PES) tj.:

 a) organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie), spółki non profit;

 b) podmioty reintegracyjne (Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej);

 c) spółdzielnie (spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych)

2.Osoby fizyczne zmierzające do utworzenia nowego przedsiebiorstwa społecznego

Ze wsparcia w postaci dotacji mogą korzystać osoby zamieszkujące oraz podmioty zarejestrowane na terenie subregionu III województwa łódzkiego, tj. w powiatach: bełchatowskim, m. Piotrków Trybunalski, piotrkowskim, pajęczańskim, radomszczańskim, sieradzkim, wieluńskim, wieruszowskim.

Nabór wniosków będzie prowadzony w dniach 20-29 marca 2019 r. (do godz. 15:00).