naj infoW ubiegłym tygodniu sektor organizacji pozarządowych obchodził wyjątkowy Dzień. 27 lutego to Dzień organizacji społecznych – święto aktywności społecznej, zaangażowania i poczucia misji oraz sensu pracy na rzecz społeczeństwa.

Z okazji tego wyjątkowego Dnia, Stowarzyszenie Klon/Jawor opublikowało raport z najnowszej edycji badania „Kondycja organizacji pozarządowych 2018”.

Stowarzyszenie prowadzi badania nad kondycją sektora organizacji pozarządowych w Polsce od 2002 r. Raporty z tych badań w sposób ciekawy i rzetelny opisują trudne realia funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce.

Co zawiera tegoroczny raport?

Na stnaj inforonie Monitora Polskiego ukazała się już uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2019 r., zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej” (KPRES).

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej ma zmienioną nazwę. Od teraz jest to „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej”.

Najważniejsze zmiany zawarte w aktualizacji KPRES:

Znaj info uwagi na niewykorzystanie wszystkich środków zaplanowanych na dofinansowanie projektów w ramach konkursów „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019” rozstrzygniętych w dniu 31 stycznia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarte uzupełniające konkursy ofert i zaprasza do składania wniosków.

Jakie to są konkursy?

naj infoSpołeczeństwo się starzeje, w wielu przypadkach nie ma wsparcia i zainteresowania ze strony rodzin, sąsiadów, znajomych. W związku ze zwiększoną uwagą skierowaną na osoby starsze, osoby potrzebujące opieki, wsparcia, osoby niepełnosprawne, coraz więcej funduszy jest przeznaczanych na rozwój sektora usług społecznych i zdrowotnych – w szczególności Centrów Usług Społecznych i Środowiskowych.

Czym są Centra Usług Środowiskowych/Społecznych?

Są to Centra, w których można uzyskać wsparcie w zakresie:

  1. usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych;
  2. usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom;
  3. usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności (usługi społeczne i zdrowotne).

Placówki wyżej wymienione są także miejscem aktywizacji osób narażonych na wykluczenie społeczne.

naj infoMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES” Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej na rok 2019.

W dniu 19 lutego 2019 zostało opublikowane „Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie akredytacji AKSES – System Akredytacji Standardów Działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - Edycja 2019” oraz „Ogłoszenie naboru wniosków o przedłużenie akredytacji AKSES – System Akredytacji Standardów Działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - Edycja 2019”.

Nabór wniosków trwa do 31 października 2019 r.

naj infoW obliczu zmian przepisów ustawy o spółdzielniach socjalnych z marca 2018 roku - pełnego ich zrozumienia i stosowania w praktyce, zachęcamy do zapoznania się z publikacją pn. „Komentarz do ustawy o spółdzielniach socjalnych”. Publikacja, wydana przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, ma na celu omówienie zarówno zmian w samej ustawie, jak i ustawach towarzyszących oraz orzecznictwie sądowym. Zakres niniejszego komentarza obejmuje zmiany przepisów jakie zostały wprowadzone podczas ostatniej nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych.