naj infoRok 2019 jest szczególnym rokiem dla całego sektora organizacji pozarządowych i sektora ekonomii społecznej, ponieważ sprawozdawczość do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) od tego roku odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej, poprzez profil zaufany z podpisem elektronicznym (ePUAP) dla wszystkich organizacji. Marzec to czas sprawozdań finansowych. Większość organizacji musi je sporządzić właśnie w marcu.

logo es sDepartament Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór na konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019.

Konkurs ten ma na celu wyróżnienie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem.

W tym roku, po raz pierwszy, zostaną wybrane samorządy, które w sposób szczególny wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee ekonomii społecznej.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 organizowany jest w ramach projektu pn. „System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego”, realizowanego w partnerstwie przez:

  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
  • Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
  • Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw – partnera.

Podczas Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2019 r., jest planowane uroczyste wręczenie nagród.

Nabór wniosków trwa do 29  marca 2019 r.

 

naj infoOśrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum OPUS ogłosił nabór wniosków na dotacje na tworzenie miejsc pracy.

Kto może ubiegać się o dotacje?

 

1.Podmioty ekonomii społecznej (PES) tj.:

 a) organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie), spółki non profit;

 b) podmioty reintegracyjne (Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej);

 c) spółdzielnie (spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych)

2.Osoby fizyczne zmierzające do utworzenia nowego przedsiebiorstwa społecznego

Ze wsparcia w postaci dotacji mogą korzystać osoby zamieszkujące oraz podmioty zarejestrowane na terenie subregionu III województwa łódzkiego, tj. w powiatach: bełchatowskim, m. Piotrków Trybunalski, piotrkowskim, pajęczańskim, radomszczańskim, sieradzkim, wieluńskim, wieruszowskim.

Nabór wniosków będzie prowadzony w dniach 20-29 marca 2019 r. (do godz. 15:00).

naj infoW ubiegłym tygodniu sektor organizacji pozarządowych obchodził wyjątkowy Dzień. 27 lutego to Dzień organizacji społecznych – święto aktywności społecznej, zaangażowania i poczucia misji oraz sensu pracy na rzecz społeczeństwa.

Z okazji tego wyjątkowego Dnia, Stowarzyszenie Klon/Jawor opublikowało raport z najnowszej edycji badania „Kondycja organizacji pozarządowych 2018”.

Stowarzyszenie prowadzi badania nad kondycją sektora organizacji pozarządowych w Polsce od 2002 r. Raporty z tych badań w sposób ciekawy i rzetelny opisują trudne realia funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce.

Co zawiera tegoroczny raport?

Na stnaj inforonie Monitora Polskiego ukazała się już uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2019 r., zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej” (KPRES).

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej ma zmienioną nazwę. Od teraz jest to „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej”.

Najważniejsze zmiany zawarte w aktualizacji KPRES:

Znaj info uwagi na niewykorzystanie wszystkich środków zaplanowanych na dofinansowanie projektów w ramach konkursów „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019” rozstrzygniętych w dniu 31 stycznia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarte uzupełniające konkursy ofert i zaprasza do składania wniosków.

Jakie to są konkursy?