naj infoRok 2019 jest rokiem wyraźnych zmian w dokumentach, programach związanych z ekonomią społeczną. Jest także rokiem zmian i weryfikacji dotychczasowych, zgodnych z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej z roku 2014. Niebawem nastąpi jego aktualizacja - obecnie trwają prace legislacyjne.

W ramach wzmacniania i podnoszenia jakości działań Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), zostały zmodyfikowane Standardy usług i działań OWES. Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) stanowią dokument określający zadania OWES, sposób ich funkcjonowania oraz świadczenia usług na rzecz podmiotów ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstw społecznych.

W znaj infowiązku ze zwiększoną uwagą skierowaną na aktywizację osób z niepełnosprawnością, które nie są w stanie poradzić sobie samodzielnie na otwartym rynku pracy, coraz więcej funduszy jest przeznaczanych na tworzenie podmiotów reintegracyjnych.

No właśnie, czym jest podmiot reintegracyjny?

Są to Centra Integracji Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS), Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ). Te podmioty realizują programy reintegracji zawodowo-społecznej czyli pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, m.in. osobom z niepełnosprawnościami, osobom długotrwale bezrobotnym; pomocy w powrocie do pracy, w powrocie do życia społecznego i poczucia bycia pełnoprawnym członkiem społeczeństwa.

W roku 2019 Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił harmonogram konkursów o dotację w ramach Poddziałania IX.01.01. – czyli na tworzenie wyżej wymienionych podmiotów i wsparcia osób, które sobie nie radzą na rynku pracy i w społeczeństwie, potrzebują pomocy i wsparcia.

 

naj infoW dniu 29 stycznia 2019 roku odbyło się kolejne sieciowanie dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa łódzkiego.

 W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele trzech Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej; Centrum OPUS, Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY” oraz przedstawiciele Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Spotkanie było dedykowane zagadnieniom związanym z planowanymi warsztatami dla OWES, które mają się odbyć w 2019 roku. Wspólnie ustalano ich zakres i tematykę.

W dalszej części rozmawiano o harmonogramie działań projektu koordynacyjnego ekonomii społecznej w województwie łódzkim w kontekście wspólnych działań na poszczególnych jego poziomach pomiędzy Regionalnym Centrum Polityki Społecznej a Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej.

 

naj infoSerdecznie zapraszamy pracowników i współpracowników Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa łódzkiego do podwyższania kompetencji i zdobycia kwalifikacji oraz wiedzy z zakresu:

 

- zasady funkcjonowania OWES, formy prawne podmiotów ekonomii społecznej, źródła finansowania ekonomii społecznej, marketing i promocja w podmiotach ekonomii społecznej, znaczenie partnerstwa w budowaniu pozycji przedsiębiorstwa społecznego na rynku, instrumenty animacji lokalnej, zamówienia publiczne, inkubacja przedsiębiorstw społecznych, efektywna komunikacja interpersonalna – warsztat doradcy OWES

- zarządzanie, marketing, instrumenty finansowe dla przedsiębiorstw społecznych, biznes plan, przedsiębiorczość z elementem gry symulacyjnej – prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego

- prawo zamówień publicznych i praktyczne aspekty stosowania prawa w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej

 

Lista przedsiębiorstw społecznych województwa łódzkiego stan na dzień 7 listopada 2019r.

 

Ogólnopolska lista przedsiębiorstw społecznych prowadzona  przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dostępna jest na stronie

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Lista,przedsiebiorstw,spolecznych,4069.html

 

Zdobądź status przedsiębiorstwa społecznego!

W dobie dzisiejszych czasów i rozwoju sektora ekonomii społecznej w Polsce, ważnym aspektem jest uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Status ten otwiera różne możliwości dla przedsiębiorstw społecznych zarówno w działaniach Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej jak i w działaniach Regionalnego Centrum Polityki Społecznej.

Zachęcamy podmioty ekonomii społecznej do składania wniosków o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego do właściwych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

W jakim celu? By przedsiębiorstwo społeczne mogło uzyskać wsparcie finansowe lub możliwość ubiegania się o społeczne zamówienia publiczne.

Wpisanie na ogólnopolską listę przedsiębiorstw społecznych powoduje również większą widoczność przedsiębiorstw społecznych dla sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia ze względu na publikację listy zarówno na stronie ekonomiaspoleczna.gov.pl w Ministerstwie Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej jak i na stronie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Łatwo dostępna baza przedsiębiorstw społecznych zwiększa skuteczność systemu wsparcia i pomaga w promocji przedsiębiorstw społecznych jak i oferowanych przez nich usług i produktów.

Dzięki temu przedsiębiorstwa społeczne zyskają dodatkową możliwość pozyskiwania klientów i zamówień oraz uczestnictwa w spotkaniach lub innych wydarzeniach dla nich dedykowanych.

 

Uwaga! Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego nie wiąże się z żadnymi opłatami ani ze zmianą statusu prawnego organizacji.

 

Jak uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego?

Wniosek w sprawie uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego (załącznik nr 1) należy złożyć do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej działającego w subregionie właściwym dla siedziby podmiotu:

   a) dla subregionu I – obejmującego powiaty: zduńskowolski, łaski, pabianicki, łódzki - wschodni, tomaszowski, rawski, opoczyński – OWES Centrum KLUCZ, kontak  ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź, tel./fax: 42 630 17 49 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.centrumklucz.pl

   b) dla subregionu II – obejmującego powiaty: poddębicki, zgierski, brzeziński, skierniewicki, miasto Skierniewice, łowicki, łęczycki, kutnowski – OWES JA-TY-MY, kontakt: 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 90-558 Łódź tel. 796 141 440 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.wsparciespoleczne.pl

   c) dla subregionu III – obejmującego powiaty: bełchatowski, piotrkowski, miasto Piotrków Trybunalski, radomszczański, pajęczański, wieluński, wieruszowski, sieradzki –  OWES     prowadzony przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, kontakt: Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź, tel. 42 207 73 39, 509 899 449,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.opus.org.pl

   d) dla subregionu IV – obejmującego powiat miasto Łódź, Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (projekt partnerski Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO), Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS)

 

Naprawdę warto! Zachęcamy!

 

Więcej informacji w    Zasadach przyznawania statusu przedsiębiorstwa społecznego dla województwa łódzkiego

 

Załączniki wymienione w Zasadach:

Załącznik nr 1   Wniosek o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego wraz z oświadczeniami

Załącznik nr 2   Karta oceny wniosku o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego

Załącznik nr 2.1. Karta oceny wniosku o nadanie statusu przedsiebiorstwa społecznego (obowiązuje od 31.07.2019r.)

Załącznik nr 3   Informacja o pozytywnej weryfikacji cech przedsiębiorstwa społecznego

Załącznik nr 4   Informacja o negatywnej weryfikacji cech przedsiębiorstwa społecznego

Załącznik nr 5   Karta rozpatrzenia przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi statusu przedsiębiorstwa społecznego

Załącznik nr 6   Wzór listy przedsiębiorstw społecznych