Dnia 30 listopada 2018 r.w Instytucie Eurepejskim w Łodzi, już po raz trzeci odbyło się Regionalne Forum Podmiotów Ekonomii Społecznej zorganizowane w ramach, realizowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi serdecznie zaprasza do udziału w warsztacie szytym na miarę, dedykowanym pracownikom podmiotów o charakterze reintegracyjnym pt.

ODBUDUJ MOST DO WEWNĘTRZNEJ MOTYWACJI

który jest odpowiedzią na realne potrzeby pracowników wyżej wymienionych podmiotów. Warsztat odbędzie się w dniach
6 – 7.12.2018 r. od godziny 9.30 w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, przy ul. Snycerskiej 8 (sala konferencyjna).

Szanowni Państwo,

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, jak co roku, serdecznie zaprasza na FORUM PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ. Wydarzenie adresowane jest do przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (spółdzielni socjalnych, podmiotów reintegracyjnych, fundacji, stowarzyszeń i firm społecznych) oraz otoczenia ekonomii społecznej tj. jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli sektora biznesu i nauki z terenu województwa łódzkiego.

Tematem przewodnim tegorocznego Forum będą społeczne aspekty rewitalizacji oraz podkreślenie roli Podmiotów Ekonomii Społecznej w skutecznej rewitalizacji społecznej.

  naj infoMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) przygotowało propozycje priorytetów wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na 2019 r.

 

Wnaj info ramach konkursu pn. „OWES NA LEPSZY START – MIASTO ŁÓDŹ ” edycja 2019 ruszył nabór na:  Pakiety rozwojowe dla grup nieformalnych, które planują założyć organizację prowadzącą działalność ekonomiczną oraz dla organizacji pozarządowych planujących swój dalszy rozwój i uruchomienie działalności ekonomicznej;

 

W dniu 30 października 2018roku odbyło się kolejne spotkanie sieciujące dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa łódzkiego.W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele trzech Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej(Centrum OPUS, INSPRO, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA-TY-MY) oraz przedstawiciele RCPS w Łodzi.