naj infoNowy rok 2019 jest zapowiedzią zwiększonych działań na rzecz tworzenia podmiotów reintegracyjnych w obszarze sektora NGO i ekonomii społecznej. Otóż Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej teraz będzie zajmował się także Centrami Integracji Społecznej (CIS) i Klubami Integracji Społecznej (KIS).

Do zadań Departamentu dodane zostały m.in. realizacja zadań w obszarze zatrudnienia socjalnego i obsługa Rady Zatrudnienia Socjalnego. Oznacza to, że działalność Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej, które pełnią fundamentalną rolę w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej, stała się kompetencją Departamentu.

13 grudnia 2018 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyło się posiedzenie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim. Zebranych powitała Anna Mroczek – Dyrektor RCPS w Łodzi, która poinformowała członków Komitetu między innymi o przebiegu współpracy z nowym Zarządem Województwa oraz o konieczności dokonania zmian osobowych w składzie Komitetu, wynikających ze zmian personalnych min. w niektórych JST, mających swoich reprezentantów w Komitecie. Przy tej okazji warto wspomnieć, że uczestnikiem spotkania był nowy przedstawiciel miasta Brzeziny – Pan Tadeusz Klimczak – również nowo powołany Prezes Spółdzielni Socjalnej Communal Service.

W dniu 7 grudnia 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu odbyło się spotkanie subregionalne pn. „Wspólnie działamy na rzecz ekonomii społecznej”. W spotkaniu udział brali przedstawiciele samorządów lokalnych oraz podmiotów ekonomii społecznej z terenu subregionu II. W trakcie spotkania Anna Bogusz z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi opowiedziała o perspektywie rozwoju ekonomii społecznej w najbliższych latach, zmianach w dokumentach strategicznych ES i ich wpływie lokalne dokumenty programowe. Następnie Dariusz Krajewski ze Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My przedstawił ofertę dotyczącą możliwości związanych z tworzeniem nowych podmiotów ekonomii społecznej, zarówno dla istniejących organizacji jak i samorządów.

W dniu 5 grudnia w siedzibie Fundacji Rozwoju Dzieci i Młodzieży Piękny Świat- Przystanek Zofiówka odbyło się spotkanie subregionalne pn. "Podziel się tym, co potrafisz- samorządy i organizacje pozarządowe na rzecz ekonomii społecznej”. Zarówno przedsiębiorcy społeczni jak i przedstawiciele samorządów lokalnych wspólnie świętowali powstanie nowych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej. Wręczone zostały oficjalne dyplomy potwierdzające otrzymanie dotacji. Dyplomy otrzymali:

Dnia 30 listopada 2018 r.w Instytucie Eurepejskim w Łodzi, już po raz trzeci odbyło się Regionalne Forum Podmiotów Ekonomii Społecznej zorganizowane w ramach, realizowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi serdecznie zaprasza do udziału w warsztacie szytym na miarę, dedykowanym pracownikom podmiotów o charakterze reintegracyjnym pt.

ODBUDUJ MOST DO WEWNĘTRZNEJ MOTYWACJI

który jest odpowiedzią na realne potrzeby pracowników wyżej wymienionych podmiotów. Warsztat odbędzie się w dniach
6 – 7.12.2018 r. od godziny 9.30 w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, przy ul. Snycerskiej 8 (sala konferencyjna).