informator zdjecie

 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zwraca się z prośbą do wszystkich przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) tj. organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń), spółdzielni socjalnych, podmiotów reintegracyjnych, spółek non-profit, firm społecznych itp. do wypełnienia formularza dla Podmiotów Ekonomii Społecznej.

W dniu 22.08.2018 roku w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej, odbyło się spotkanie  sieciujące  dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa łódzkiego.

naj info Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz podmioty ekonomii społecznej korzystające ze zwrotnego wsparcia finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 

 Znaj infoachęcamy samorządy lokalne i podmioty ekonomii społecznej do korzystania z doradztwa indywidualnego (na miejscu) w zakresie możliwości skorzystania z narzędzi jakie daje ekonomia społeczna

                      Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki naj infoSpołecznej ogłasza konkurs nr 02.09.00-IP.03-00-006/18 „Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia)  oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry  podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym.

naj infoW dniu 25 lipca 2018 roku, w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbył się warsztat dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej funkcjonujących w województwie łódzkim o tematyce Ochrona danych osobowych – wdrożenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)”.