info 300x3001

Uchwałą nr 63/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. Zarząd Województwa Łódzkiego powołał Radę Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim, która do końca roku 2014 r. odbyła dwa posiedzenia. Pierwsze w dniu 21 luty 2014 r. a kolejne w dniu 13 czerwca 2014 r. Zakres prac członków Rady obejmował swoim zasięgiem szerokie spektrum zagadnień dotyczących ekonomii społecznej w naszym województwie.

Uchwałą nr 63/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. Zarząd Województwa Łódzkiego powołał Radę Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim, która do końca roku 2014 r. odbyła dwa posiedzenia. Pierwsze w dniu 21 luty 2014 r. a kolejne w dniu 13 czerwca 2014 r. Zakres prac członków Rady obejmował swoim zasięgiem szerokie spektrum zagadnień dotyczących ekonomii społecznej w naszym województwie.

Dnia 16 marca 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 256/15 zmienił nazwę Rady na Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim. Członkowie Komitetu spotkali się dwukrotnie w roku 2015 – 12 maja oraz 17grudnia.

Trzecie posiedzenie członków Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim odbyło się 30 czerwca 2016 r. Spotkania stanowiły okazję do zaprezentowania działań podejmowanych na rzecz rozwoju i upowszechniania ekonomii społecznej w naszym regionie.

Dnia 19 czerwca 2019 roku Zarząd Województwa Łódzkiego, Uchwałą nr 856/19 powołał nowy skład Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim.

 

SKŁAD KOMITETU ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

 1. Grzegorz Schreiber – Marszałek Województwa Łódzkiego – Przewodniczący Komitetu,
 2. Robert Baryła – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego – Wiceprzewodniczący Komitetu,
 3. Małgorzata Zakrzewska – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
 4. Zbigniew Gwadera – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
 5. Kinga Gołębiewska – Naczelnik Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości w Departamencie Prawno – Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
 6. Agata Sarzała – Główny Specjalista w Wydziale Promocji Przedsiębiorczości w Departamencie Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
 7. Damian Kunert – Główny Specjalista w Wydziale Inicjatyw Społecznych w Kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego,
 8. Beata Suwart – Kierownik Wydziału Obsługi Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi,
 9. Marcin Kozieł – p.o. Kierownika Oddziału Naboru Wniosków II w Wydziale Obsługi Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi,
 10. Robert Przybyła – Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,
 11. Joanna Roczek – Starszy Inspektor, pracownik merytoryczny Wydziału Pomocy i Integracji Społecznej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”,
 12. Monika Senko – Kierownik Oddziału Nadzoru Rynku Pracy w Wydziale Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
 13. Marzena Roczon – Specjalista w Oddziale Nadzoru Rynku Pracy w Wydziale Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
 14. Bożena Woźniak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej,
 15. Elżbieta Maria Kuba – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej w Dziale Pomocy Środowiskowej i Reintegracji w Ośrodku Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim, Koordynator Klubu Integracji Społecznej,
 16. Barbara Zalega – Główny Specjalista w Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym WŁ w Biurze Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi,
 17. dr Anna Stankiewicz – Mróz – Adiunkt, Prodziekan ds. Edukacji na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej,
 18. prof. dr hab. Bogusława Urbaniak – Kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego,
 19. Tadeusz Klimczak – Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej Communal Service w imieniu Miasta Brzeziny,
 20. Anna Antczak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, Przedstawiciel Konwentu Dyrektorów i Kierowników PCPRów,
 21. Karol Pruski – Wiceprezes Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej,
 22. Wioletta Gawrońska – Skarbnik Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS,
 23. Dariusz Krajewski – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja – Ty – My”,
 24. Ilona Pietrzak – Wiceprezes Zarządu Instytutu Spraw Obywatelskich INSPRO,
 25. Karolina Fijołek– Kluczowy Doradca Ogólny OWES prowadzonego przez Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO,
 26. Łukasz Mastalerz – Specjalista ds. komunikacji i administracji w Instytucie Europejskim w Łodzi,
 27. Anna Orpel – Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej,
 28. Beata Kaczmarek – Malec – Doradca Zawodowy w Zakładzie Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej,
 29. Ewa Rogalska – Dyrektor Działu Zdrowie i Pomoc Społeczna PCG Polska Sp. z o. o.,
 30. Mariusz Dziedziński – Prezes Zarządu PL Europa S.A.,
 31. Marcin Kosiorek – Starosta Łowicki,
 32. Aleksandra Jarmakowska – Jasiczek – Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Pabianic,
 33. Kazimiera Gotkowicz – Wicestarosta Powiatu Sieradzkiego,
 34. Ewa Borkowska – Sekretarz Urzędu Gminy Łubnice,
 35. Mariola Hernas – Specjalista ds. Gospodarstw Wiejskich i Agroturystyki Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach,
 36. Krzysztof Dziuba – Wicestarosta Wieluński.