Klub Integracji Społecznej nr 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

ul. Tybury 16

91-016 Łódź

www.facebook.com/kis.lodz

KIS podejmuje działania aktywizacyjne, wspierające klientów w trudnej sytuacji życiowej. Pracownicy Klubu pomagają klientom indywidualnym w poruszaniu się po rynku pracy, przekazują informacje o aktualnych ofertach pracy, pomagają w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, udzielają informacji o instytucjach pomocowych.

W Klubie prowadzone są również zajęcia grupowe. Są to warsztaty aktywizujące, integrujące i podnoszące kompetencje społeczne a także warsztaty psychoprofilaktyczne dla osób w kryzysie. Wszystkie działania mają na celu poprawę funkcjonowania i przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Opis usług/produktów:

KIS nie prowadzi działalności gospodarczej a swoje usługi adresuje do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Oferowane usługi: warsztaty podnoszące kompetencje społeczne, warsztaty aktywizujące i integrujące, warsztaty psychoprofilaktyczne dla osób współuzależnionych i będących w kryzysie, warsztaty plastyczne, warsztaty z ziołolecznictwa i naturoterapii, grupy samopomocowe oraz indywidualna praca z klientem.