Warsztaty Terapii Zajęciowej

ul. Przedborska 12

26-330 Żarnów

tel.: 44 647 39 54

 

Plan działalności WTZ określa cztery płaszczyzny oddziaływań rehabilitacyjnych:

Rehabilitacja społeczna i zawodowa oraz psychologiczna i fizyczna. Program jest realizowany w pracowni wiodącej i innych pracowniach według indywidualnych potrzeb. Prowadzone są także wsparcie psychologiczne i rehabilitacja. W programie terapeutycznym przewidziane jest prowadzenie zajęć poza godzinami pracy i siedzibą WTZ. Terapia zajęciowa odbywa się w grupach pięcioosobowych w pracowniach: gospodarstwa domowego, plastyczno – rękodzielniczej, techniczno – stolarskiej, artystycznej, komputerowo – poligraficznej, krawieckiej.