zakup pro logo 300x171

 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprasza podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa łódzkiego, do składania wniosków o przyznanie certyfikatu Znaku Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”.

 
Przyznanie znaku to wynik dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego.

Nadanie znaku promocyjnego nastąpi na podstawie rekomendacji przedstawicieli Kapituły Certyfikującej Województwa Łódzkiego.

 

ZASADY UDZIELANIA I WERYFIKACJI

 

O prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w Zasadach przyznawania Znaku Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” <- kliknij i pobierz

Zasady weryfikacji PES <- kliknij i pobierz

Przyznanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.

 

WNIOSEK I ANKIETA

Wniosek o certyfikację <- kliknij i pobierz

Ankieta PES  <- kliknij i pobierz

 

Wniosek oraz ankietę o przyznanie Znaku można składać w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej (Łódź, ul. Snycerska 8), osobiście lub pocztą.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 42 203 48 27, 42 203 48 28.