zakup pro logo 300x171

 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprasza podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa łódzkiego, do składania wniosków o przyznanie certyfikatu Znaku Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”.

 
Przyznanie znaku to wynik dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego.

Nadanie znaku promocyjnego nastąpi na podstawie rekomendacji przedstawicieli Kapituły Certyfikującej Województwa Łódzkiego, która zostanie powołana już wkrótce. Kapituła Znaku będzie spotykać się raz na kwartał, aby rozpatrzyć złożone w tym czasie wnioski.

Najbliższe spotkanie Kapituły odbędzie się w połowie listopada, dlatego zachęcamy do jak najszybszego składania aplikacji o przyznanie certyfikatu.

 

ZASADY UDZIELANIA I WERYFIKACJI

 

O prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w Zasadach przyznawania Znaku Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” <- kliknij i pobierz

Zasady weryfikacji PES  <- kliknij i pobierz

Przyznanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.

 

WNIOSEK I ANKIETA

Wniosek o certyfikację  <- kliknij i pobierz

Ankieta PES  <- kliknij i pobierz

 

Wniosek oraz ankietę o przyznanie Znaku można składać w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej (Łódź, ul. Snycerska 8), osobiście lub pocztą.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 42 203 48 29, 42 203 48 28.