zakup logo2

 

 

W województwie łódzkim  obecnie trzynaście  podmiotów posiada Certyfikat Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”:

 

 

Fundacja R

                                             Fundacja Rodzice Przyszłości

                                             z siedzibą w Łodzi, Kopernika 67/69 lok. 14, 90-553,

                                             na prowadzenie strony internetowej www.wiedza.rodziceprzyszlosci.pl oraz

                                             www.eko.rodziceprzyszlości.pl 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

logo tpn

                                           Zakład Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia” prowadzony przez

                                                   Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi

                                                    ul.Krawiecka abc, 91-836 Łódź

                                                    -  na  usługi cateringowe

                                                    -  na usługi gastronomiczne.

 wieruszów

                                       Zakład Aktywności Zawodowej w Wieruszowie prowadzony przez

                                       Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”  z siedzibą w Wieruszowie,

                                               ul. Marianów 7, 98-400 Wieruszów

                                                - na produkt: donice obrazujące zabudowę regionu.

 

 

filc     

                                                       ZAZ Caritas Archidiecezji Łódzkiej, z siedzibą w Łodzi

                                                        ul. M. Gogola 12, 92-513 Łódź,

                                                         - na produkty z filcu,

                                                         - usługi: projektowanie graficzne, usługi poligraficzne, cięcia i grawerowania laserem,

                                                            karty i druki okolicznościowe, ręczne konfekcjonowanie”.

 

nadzieja

                                                          Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca”, z siedzibą w Rawie Mazowieckiej

                                                           ul. Katowicka 24E, 96-200  Rawa Mazowiecka,,

                                                           - na usługi: ogólnobudowlane: usługi budowlane, prace remontowe, wykończeniowe,

                                                                              usługi elektryczno-hydrauliczne,

                                                           - na usługi związane z wyżywieniem w szkołach podstawowych w gminie Biała Rawska,

                                                           - na usługi sprzątające budynki i tereny zielone, porządkowe, segregowanie materiałów,

                                                              usługi związane z gospodarką odpadami.

 

 

logo zaz

                                                              Zakład Aktywności Zawodowej Rawsko-Bialskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i Praca,

                                                               Rawa Mazowiecka, ul. Katowicka 24E, 96-200,

                                                               - na usługę produkcja pozostałych wyrobów z drewna,

                                                               - na usługę produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania.

 

 

logo zofiowka

                                                       

                                                         Fundacja Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Piękny Świat” Zofiówka,

                                                         Stanisławowska 2, 95-080, Tuszyn,

                                                          - na usługę działalność wspomagająca edukację,

                                                          - na usługę  hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

                                                          - na usługę restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Stowarzyszenie opiekunów i rodziców osób niepełnosprawnych

                                                         Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych "Koniczynka",

                                                         ul Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko,

                                                          -  na usługi rehabilitacyjne 

                                                          - na usługę udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prawnej i medycznej

 

LogoOstojaSmall

                                                        Fundacja "Ostoja" im.Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna, 

                                                         ul.Westerplatte 2, 26-300 Opoczno,

                                                        -  na wyroby garmażeryjne,

                                                        - na usługi cateringowe

 

 logo RESTART          

                                                    Spółdzielnia Socjalna „Restart” z siedzibą w Łodzi,

                                                     ul. Józefowska 15, 93-338 Łódź

                                                     - na Pub Spółdzielczy w Łodzi

 

  logo folkier 

                                                      Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej „FOLKIER” z siedzibą w Zgierzu,

                                                       ul. Mielczarskiego 1, 95-100 Zgierz, na:

                                                       - na usługi noclegowe w Hostelu FOLkier 

                                                       - na organizację wydarzeń okolicznościowych i firmowych

 

  Logo DolinaSkrzatów  

                                                       Stowarzyszenie „Dolina Skrzatów” z siedzibą w Łodzi,

                                                            ul. Św. Jerzego 12 lok.30U, 91-029 Łódź,

                                                            - na usługę –zajęcia w parku Dolina Skrzatów w Chociszewie od maja do końca wakacji

                                                            - na produkty:

                                                                                  - wystawa makieta wraz z skrzatami

                                                                                  - domki skrzatów w Parku Dolina Skrzatów

                                                                                  - pamiątki z doliny skrzatów

                                                                                  -  małe ekspozycje z Doliny Skrzatów

 

                                        Fundacja „Pro Aperte” z siedzibą w Kutnie,

                                          ul Staszica 7, 99-300 Kutno,

                                               - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ”TOTU

                                              -  na Świetlicę Terapeutyczną

                                               - na Mobilną Świetlicę Terapeutyczna

                                              - na Szkolenia z obszaru autyzmu

 

Zapraszamy do składania wniosków www.es.rcpslodz.pl zakładka Zakup Prospołeczny.