Czym się zajmujemy? Pomagamy przy tworzeniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny). Przygotowujemy do rozmowy kwalifikacyjnej. Uczymy metod aktywnego poszukiwania pracy. Budujemy motywację do znalezienia pracy. Współpracujemy z PUP realizując PROGRAM PRAC SPOŁECZNIE UŻTYCZNYCH oraz PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA. Udostępniamy aktualne oferty kursów i szkoleń podnoszących lub uzupełniających kwalifikacje. Współdziałamy z innymi podmiotami zajmującymi się aktywizacją zawodową (m.in. firmy pośrednictwa pracy, organizacje pozarządowe).
Zajęcia w KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ obejmują spotkania: indywidualne (zgłoszenie, kontrakt, ankieta zawodowa, CV, wsparcie psychologiczne); grupowe (szkolenia zawodowe, BHP, grupy wsparcia i samopomocowe).

Klub Integracji Społecznej zaprasza od pon. do pt. w godz. 8.00-16.00.